Eric Clark, professor i kulturgeografi vid Lunds Universitet, håller en föreläsning om den ojämlika utvecklingen i svenska städer. Om hur nyliberalismen de senast 20 åren tillåtits att gå bärsärkagång genom våra gemensamma institutioner och med våra gemensamma tillgångar.

Om hur det pågått en plundring av de urbana allmänningarna med hjälp av utförsäljningar, privatiseringar och marknadsanpassningar. Om hur socialt ansvar inte längre passar in i vinstkalkylen där resultatet är social polarisering och segregation.

Till föredraget bjuder vi på fika. Fritt inträde.

Arrangeras av Allt åt alla Lund (Virvelvinden) i samarbete med ABF Mittskåne

Tid: Onsdag 9/5. Kl.19.00
Plats: ABF, Bangatan 10A (vid centralstationen) Lund

Föredraget är en del av Stadskampsveckan 2012.

Facebook