Stockholm stad har i flera omgångar outsourcat sophämtningen till privata entreprenörer, nu senast till RenoNorden som med arbetarfientlig personalpolitik strävat efter att få till stånd en förhöjd arbetstid med nedpressad ersättning. Som en konsekvens av arbetarnas stridsåtgärder befinner sig entreprenaden i en kaosartad situation där de med näsan strax ovan vattenytan försöker genomföra det arbete de lurat till sig genom underbud i upphandlingen och oschysta villkor för arbetarna.

Nedan finns länk till ett informationsblad för spridning och det sätts med fördel upp i trappuppgångar nära dig. Att så många som möjligt anmäler är viktigt för att det ska framgå hur dåligt RenoNorden verkligen sköter sig och vilka konsekvenser det får när kapitalister försöker tjäna pengar på att sänka löner.

Allt stöd till de kämpande sopgubbarna, och du, du hjälper väl inte strejkbrytare att komma in i ditt soprum va?

Screen Shot 2017-09-14 at 19.29.33