Idag är det 72 år sedan Tysklands armé och dess allierade besegrades efter decennier av antifascistiskt och antikapitalistiskt motstånd. Det var ett motstånd som sprudlade över hela Europa och som hade tagit fart i och med första världskriget. I det kriget skickade den ägande klassen ut arbetare från alla länder att strida i ett meningslöst krig mot varandra som ledde till hungersnöd, förstörelse och massdöd. Den främsta drivkraften bakom det kriget var ekonomisk stagnation och ett behov inom kapitalet att förstöra stora mängder varor för att återigen kunna skapa vinster för de som kontrollerade produktionen. Helt utan hänsyn till människoliv skickade Europas stater ut arbetarklassen att dö i skyttegravarna.

Men där, i skyttegravarna på fälten i Frankrike och Ryssland, startade ett uppror som sa ”fred, bröd och all makt åt folket”. Det upproret blev så starkt så att Kristdemokraterna i Tyskland var beredda att ge all makt åt Nazisterna 1933 som genast avskaffade demokratin och påbörjade en fruktansvärd förföljelse som inledningsvis bedrevs mot kommunister och sedan mot judar, romer, homosexuella och alla som ansågs utgöra ett hot mot regimen och dess idéer om ett folk och en nation.

Idag minns vi de som kämpade mot den ägande klassens hänsynslösa jakt på vinst och mot nazismens katastrofala maktövertagande och krig. Idag påminner vi varandra om att vi inte ska välja sida i stormakternas krig mot varann som tillexempel i kriget mellan Rysslandsstödda Assad, Turkietstödda fd. Nussrafronten eller USA/Saudistödda reaktionära islamister. Istället hör vi ropet på fred, bröd och makt eka och säger att varje progressiv rörelse som önskar vara relevant är en fredsrörelse som slåss för inflytande över produktion och resurser mot den ägande klassen.

För en framtid värd att tro på!

Allt åt alla Malmö