Infomöte på Hemliga trädgården måndagen den 16 april kl 18.00 (T-Midsommarkransen) om Stadskampsveckan (5-13 maj) och Blockupy Frankfurt (16-19 maj).

Dags att ta krisprotesterna till fiendens hjärta. Missa inte vårens stora aktivisthändelse. Den 16-19 maj, på Kristi himmelfärdshelg, kommer Blockupy Frankfurt att anordnas – en hel helg av massiva olydnadsaktioner, blockader och torgstormöten kring Europeiska centralbankens huvudkontor. Dags för den europeiska rörelsen att inta Frankfurt och kräva att det är bankerna som betalar deras egna kris, istället för att den ska påtvingas oss i form av privatiseringar, åtstramningspaket, nedskärningar och EU-styrda teknokratiska samlingsregeringar.

På infomötet kommer vi berätta vad som ska ske, vilka som mobiliserar, hur man kan resa dit och var man kan bo.
Dessutom blir det information om Stadskampsveckan 2011. Alla grupper och organisationer inbjuds delta med egna initiativ, möten och aktioner!

Årets Stadskampsvecka kommer att äga rum den 7 – 13 maj 2012. Tema för i år är ”klassegregering och gentrifiering”. Hur ser den delade staden ut? Vart ska alla de 800 000 nya stockholmare som staden beräknas växa med de närmaste 20 åren ta vägen? Hur kommer vi tillrätta med bostadsbristen, motverkar vinstintressena i allmännyttan och marknadshyror? Hur skapar vi levande stadsdelar som öppnar upp staden snarare än att stänga den? Vilka delar av staden satsas det på och vilka delar tillåts förfalla? Vilka fylls med höginkomsttagare och töms på låginkomsttagare? Hur ser staden ut ur ett klassperspektiv?

Alla organisationer är välkomna att genomföra egna initiativ under veckan. Förbundet Allt åt alla tar på sig att sammanställa ett gemensamt schema och koordinera aktiviteterna i Stockholm och med resten av landet. Vi hoppas det sker saker på alla linjer, i alla förorter, på alla mötesplatser och under alla dagar. Aktioner, stadsdelsmöten, återtagande av gaturummet, gerillagardening-odlingar, gatufester, stadsvandringar, dörrknackning, kvartersfester, galleripicnicar, massplankningar.

Hjälp till att skapa en öppen stad under hela veckan!

Facebookevent.