Lyssna på Fäladen, Christer Wallin

Christer Wallin (M) ger i sin insändare (22/5) två anledningar till att byggplanerna i Borgareparken skulle gynna Lund. Han menar att blandning av boendeformer ger integration och att ”förtätning” är alltid en positiv kraft för städer.
Politikerna är efter husockupationerna 2008-2010 överens om att det måste byggas mer i Lund. Hur det ska ske är däremot inte alls givet. ”Förtätning” må vara på modet i stadsbyggnadskretsar, men då handlar det om att förtäta glesa villaområden som inte orkar bära upp infrastruktur som kollektivtrafik eller lokal handel. Så är inte fallet på Norra Fäladen. Fäladen är redan ett tätbebyggt miljonprogram. Däremot finns det gott om andra platser i staden som hade passat för förtätning.

Vad det gäller blandning av boendeformer är det uppenbart att Wallin inte bemödat sig besöka Fäladen. Borgareparken ligger mellan radhus, villor, bostadsrätter, och hyresrätter med äldreboende, stundentlägenheter, en skola och flera dagis in till sig. Alla slags lundabor – utom kanske de allra rikaste och mest segregerade – möts och träffas i parken.

Detta gör Borgareparken till en levande och viktig plats för stadsdelen och för Wallins ”integration”. Denna sociala dynamik, som tagit årtionden att växa fram, riskerar bygget nu att ödelägga. Att förstöra parken med hänvisning till att blanda upp områdets befolkning – samtidigt som de glesbebyggda, segregerade rikemansområdena slipper förtätning – framstår som ett absurt inslag av klasshat ovanifrån, utan koppling till verkligheten.

De boende har redan sagt ifrån genom samråd, protestlistor och facebookgruppen ”Rör inte Borgareparken!”. Kommunens ”planprogram” pekar på starka skäl att bevara parken. De rödgröna partierna har reserverat sig mot beslutet, och i tekniska nämnde röstade folkpartisten Oskar Krantz mot sin egen allians så att förslaget gick igenom med endast en rösts marginal. Om Wallin väljer att pressa på byggplanerna är det alltså med dunkla motiv och mot bättre vetande.

Johan Lundgren,
Allt åt alla Lund och boende på Norra Fäladen