En bättre kollektivtrafik är möjlig

I Göteborg inför Västtrafik civilklädda biljettkontrollanter. Under en 6-månadersperiod kommer metoden för att minska plankningen i kollektivtrafiken att testas. Det är ett steg i helt fel riktning! Kollektivtrafiken borde bli mer kollektiv, inte mindre. Därför kommer vi att göra motstånd.

Vi kräver att Västtrafik drar tillbaka de civila kontrollanterna omedelbart.

När världen befinner sig i en skenande klimatkris och Sverige i en ekonomisk kris där inflationen har urholkat vanliga människors köpkraft är civilklädda biljettkontrollanter en direkt opassande åtgärd. De blir rörliga checkpoints i staden som inte bara skapar en hotfull stämning utan också drabbar de redan ekonomiskt utsatta. Dessutom kostar kontrollanterna pengar som istället skulle kunna gå till exempelvis subventionering av biljettpriser eller en bättre arbetsmiljö för förare.

Västtrafik menar att införandet av civilklädda, och ökandet av uniformerade kontrollanter är nödvändigt för att plankande resenärer gör att för mycket intäkter går förlorade. Att kontrollanter kostar nämner de inte.

Vi kräver att Västra Götalandsregionen och Västtrafik istället för kontrollanter satsar på att utöka kollektivtrafiken och sänka biljettpriserna.

Kollektivtrafiken ska vara lättillgänglig för alla i staden. En kollektiv trafik. Den bör vara skattefinansierad och avgiftsfri. En skattefinansierad avgiftsfri kollektivtrafik innebär att den bekostas efter förmåga. Det finns en rad exempel på städer där detta görs på olika sätt. I Sverige blev Norberg den senaste i raden av kommuner att erbjuda gratis busslinjer. I länder som Tyskland och Frankrike görs olika typer av satsningar för att öka det kollektiva resandet med subventionering av taxorna. I Göteborg gör man tvärtom. Här ökar både priset och kontrollen.

Göteborg är en mycket segregerad stad som har expanderat längs spårvägen för de fattiga och längs motorvägarna för de rika. En billig kollektivtrafik tryggar därför de resurssvagas tillgång till staden samtidigt som den ökar incitamenten för de rika att lämna bilen hemma. Människor som inte har möjlighet att betala för sig ska inte behöva bli strandsatta i sin förort och de rika måste sluta ockupera våra innerstäder med sina enorma bilar.

Klimatkrisen kräver att alla tar sitt ansvar, det gäller även Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Miljön och klimatet måste vara utgångspunkten för hur våra städer planeras och vilka satsningar som görs. Kollektivtrafiken måste vara så tillgänglig att den blir en självklarhet framför bilen. I staden ska det vara enkelt och gratis att röra sig miljövänligt.

Västtrafik har själva genomfört undersökningar om b.la inställningen till civilklädda kontrollanter. Den senaste undersökningen visar att 46% inte vill ha civilklädda kontrollanter, endast 28% var positivt inställda. På grund av en ynka procentenhets-ökning sedan förra undersökningen väljer Västtrafik att tolka detta som att vi göteborgare vill ha de civila kontrollanterna. Läs mer om deras irrationella logik här.

Vår vision är ett Göteborg där människor ska kunna röra sig fritt, utan höga kostnader och utan övervakande kontrollmekanismer som skapar otrygghet och rädsla. Kollektivtrafiken, den kollektiva trafiken, är till för oss alla.

Tillsammans gör vi en annan kollektivtrafik möjlig!

 

Engagera dig här:

Skriv under namninsamlingen mot de civila kontrollanterna.

Skriv ut och hjälp oss att affischera.

Gå med i Göteborgs p-kassa och läs mer om Planka.nu.

Prenumerera på Allt åt alla Göteborgs nyhetsbrev

Läs mer om en bättre kollektivtrafik här:

Planka.nu
Free public transport