Kvartersbladet Gemensamt! är Allt åt Alla Umeås blad som delas ut till boende, främst i vanliga hyresrätter, på Ålidhem. I dagarna trycktes nr 3/januari 2012 med tema; Umeås stadsomvandling & översiktsplaner. Om du vill dela bladet i ditt eget kvarter är det bara att skriva ut PDF-filen.

Utdrag ur texten ”Umeå förändras – men för vem och varför?”:

Förhoppningen som finns med denna strategi är att pengar genom investeringar och turister ska flöda in i kommunens kassa och dessa pengar ska komma kommunens invånare till del. Men det är ytterst tveksamt om detta kommer ske. Att satsa på att marknadsföra sig själv som kommun är inte en engångsinvestering. Även om ett kulturhus är byggt så lär det snart behövas ett nytt prestigeprojekt för att inte hamna efter andra städer. Ett värre, men mycket möjligt, scenario är att dessa satsningar inte lockar de investeringar och turister som kommunen hoppas. Då kommer Umeås invånare själva få betala för stora, dyra projekt som aldrig var skapade för dem.

En fördjupad version av texten i bladet kommer att publiceras här på alltatalla.se för de som vill veta mer!
Klicka på länken nedan för att se bladet som PDF:
gemensamt_03