Strax efter klockan ett strömmade ljudiska konspiratörer i hundratal mot Mynttorget. Utrustade med blockflöjtar, posthorn, kalaspipor, rullande ljudsystem och vuvuzelor lade vi den nazistiska torgsamlingen under en symfonisk och öronbedövande ljudblockad. Folkmusiker stämde upp sina fioler och dragspel. Kravallstaketen fungerade som slagverk och de ljudande massorna dansade och hoppade för att hålla värmen. Pensionärer och barnvagnsfamiljer busvisslade och skanderade “inga nazister på våra gator” och “SD ut ur riksdagen”. I vimlet syntes plakat med texter som “Mitt folkdanslag vill ha mångfald idag!”. Från ankomst till avmarsch fick de uppenbart enerverade nazisterna lyssna till ljuden av antifascism och livsglädje. Deras tal dränktes i ett konstant klingande surr.

Det var fantastiskt att se den mångfald som deltog och den kreativitet som protesterna förlöste, att så mycket olika människor dök upp och att de tog egna initiativ. Vårt bidrag från Allt åt alla till den ljudiska konspirationen var att dela ut hundratals visselpipor och öronproppar. Vi deltog i ”Vi är 94 procent”-demonstrationen och spred flygblad om bullerblockaden.
Målsättningen med Den ljudiska konspirationen var att genomföra en aktion där tröskeln för att delta skulle vara låg, alla skulle själva kunna välja konfliktnivå, utmana polisens avspärrningar och gå så nära de själva kände sig trygga med. Det lyckades verkligen. Hälften av de 1500 deltagarna i 94-demonstrationen fortsatte vidare till Mynttorget. De flesta tog sig igenom vid Riksdagen (där polisen slarvigt nog glömt att spärra av). Andra rörde sig runt i gränderna i Gamla stan eller vid Slottsbron, i försök att svärma runt avspärrningarna.

Aktiviteterna den 10 december visade på styrkan i en taktikmångfald. Aldrig förr har så många olika initiativ skett mot en högerextrem demonstration på samma dag i Stockholm: den fackliga demonstrationen på Södermalm, Ung vänsters flashmobs på torg över hela stan, Vi är 94 procent-demonstrationen kring Kungsträdgården, Aktion mot deportation och Brittans damgympas spexiga gatudans vid nazisternas samlingsplats, SNAIVs enträgna belysande av offren för det nynazistiska våldet, Operation Klezmer som delade ut skivor med antirasistisk musik till butiker i Gamla stan, Planka.fm:s åtta timmar av radioreportage som gav både bakgrund och gaturapporter, Motkrafts minut-för-minut-uppdateringar, användandet av hashtags som #nazifritt som tvingade fram en annan mediabild, antifascistiska spambots som dränkte och sänkte de nazistiska webbsidorna, röda nätkrigare som gav kommentartrollen en match, antifascistiska researchgrupper som kartlade nazisternas varje steg och strategi, patrullerande antifascistiska aktivister i gränderna med bengaler och så vidare. Listan kan göras lång.

Denna kombination av öppna och slutna, fredliga och konfrontativa, folkliga och smala, humoristiska och förbannade aktiviteter var styrkan i den antirasistiska mobiliseringen. Genom att lägga en rad öppna aktiviteter på torg i City och Söder begränsades den nazistiska gatuaktiviteten till Gamla stan. Och genom ljudiska konspirationens bullerblockader och det antifascistiska svärmandet pressades sedan det området ytterligare samman så att det till slut bara infattade en snäv avspärrad korridor mellan Riddarholmen, Mynttorget och Slottskajen. Den kraftigt decimerade skaran nazister doldes för all insyn från allmänheten av de täta polisleden. Talen dränktes i bullerblockaden. En antirasistisk rörelse är mycket mer effektiv i sin taktikmångfald än genom ett enstaka enhetsinitiativ, några toppstyrda enhets- eller folkfrontsinitiativ. Nu deltog alla aktivt utifrån egna förutsättningar och den samlade effekten blev starkare än bara summan av delarna. Vi kunde inte använt dagen på ett bättre sätt.

Tack till alla ljudiska konspiratörer!
Belive us, we like it loud!
För full hals, mot nazismen: bring the noise!

/ Förbundet Allt åt alla Stockholm