Stadsdelskampsveckan i Umeå

Mellan den 2-8 maj arrangerades stadskampsveckan i en rad svenska städer. I Umeå var målsättningen att sammanlänka existerande kamper, koppla samtid till historia samt skapa embryon till nya kamper i, och om stadsrummet. Under veckan skedde en rad möten, flygbladsutdelningar, föreläsningar, diskussioner, fester och mycket mer inom ramen för veckan i Umeå.

Under måndagen mötte ett 80-tal personer upp på Hamrinsberget för att umgås och lyssna på musik. Hamrinsberget är ett populärt utsiktsberg i närheten av sjukhuset som hotas av exploatering. Berget används ofta för spontana fester, gratisarrangemang och ses i allmänhet som en allmänning. Liksom vid tidigare tillfällen arrangerades fest och spelning under namnet ”bevara hamrinsberget”. En trevlig måndagskväll trots bara några få plusgrader och hotande regnmoln.

På tisdagens program låg ”boendemöte för hyresgäster på Ålidhem”. Ålidhem är en stadsdel i sydöstra Umeå som byggdes under miljonprogramsåren 1965 – 1975 och är ungefär till hälften bestående av vanliga hyreslägenheter, till hälften studentlägenheter även om två kvarter med bostadsrätter även finns i området. Ålidhem har varit plats för en rad historiska stadskamper som ”Dungenkravallerna” och Hyresstrejken 1973. I området bor många av Förbundet allt åt alla Umeås medlemmar idag. Boendemötet hade som målsättning att skapa diskussioner om problem som följer med positionen som hyresgäst samt möjligheterna att skapa gemenskap i området samt möjligheten att gå i konflikt när problem uppstår. Ett tiotal personer mötte upp på Kulturhuset Klossen som är beläget i områdets centrum och två lokala projekt startades upp innan mötets slut.

 

Stadsdelskampsveckan i Umeå

Under onsdagen skedde ett allmänt möte kring erfarenheter om stadskamp på bokcafé Pilgatan. Cirka 20 personer närvarade på kvällen som började med en föreläsning med historieperspektiv på stadskamp lokalt i Umeå. Kvällen kretsade sedan kring personliga erfarenheter, gentrifieringsproblem, diskussioner om möjligheter att skapa förutsättningar för en fungerande stadskamp mm.

 

Vid lunchtid på torsdagen skedde en lite annorlunda protest utanför stadsbiblioteket i Umeå. Stadsbiblioteket väntas flyttas till ett nytt kulturhus i samband med att Umeå blir EU:s kulturhuvudstad 2014, en flytt och ett projekt som skapat stort motstånd bland Umeåborna vilket därmed också gjorde frågan central i programmet för stadskampsveckan vid flera tillfällen. På torsdagen hade ett tiotal personer maskerat sig till företrädare för det lokala näringslivet. Man hängde upp en banderoll utanför biblioteket med texten ”Balticgallerian”, en anspelning på faktumet att de idag centrala bibliotekslokalerna väntas bli en shoppinggalleria vid flytten. Flygblad delades sedan ut signerade Baltic C och Umeågruppen, en omskrivning av Balticgruppen (Det stora fastighetsbolag som äger stora delar av Umeås innerstad) och Umeå C (Centrumnäringslivets intresseorganisation som varit drivande i exploateringen av centrum i kommersiell riktning). Många mottagare av flygbladen reagerade starkt innan de insåg ironin. Här finns en länk till P4 Västerbottens reportage om protesten där även flygbladets innehåll finns i sin helhet. Även Västerbottens Kuriren hade en notis under rubriken ”Ögonblicket”.

På fredagen lanserades ett bostadsprojekt som medlemmar i Förbundet allt åt alla Umeå arbetat med under våren. Projektet heter ”Hem jävla Hem” och har ambitionen att vara en interaktiv vittnesbok, en kanal, för hyresgäster i Umeå att kommunicera kring problem och konflikter med koppling till situationen som hyresgäst. Lanseringen skedde dels via internet, dels via flygbladsutdelningar i bostadsområdena Mariehem och Ålidhem.

Umeås stadskampsvecka avslutades på det självstyrda musikhuset Verket under lördagen. Dagen började med bokbygge inför det bokblock som planeras till den demonstration som hålls mot flytten av stadsbiblioteket i Umeå den 14/5. Bokblocket har tidigare förekommit främst vid student- & antinedskärningsprotester i Storbritannien och på kontinenten. När vi nu protesterar mot en flytt av en omtyckt biblioteksverksamhet känns tillfället ypperligt för detta koncept att synas i Sverige. Efter bygget av de stora kartongböckerna bjöds mat samtidigt som en medlem i Förbundet allt åt alla Umeå höll en längre föreläsning om bakgrunden till flyttplanerna av biblioteket samt den proteströrelse som växt fram det senaste halvåret. Efter detta hölls även en föreläsning om lokalen Verket som var plats för dagens arrangemang. Ett självstyrt musik- & aktivitetshus som i år firar 5 år.
Kvällen avslutades med fest och musik från banden Bakslag och Lycka till!

Vi tackar alla de som hjälpt till, diskuterat, protesterat, delat flygblad, spelat med band på olika arrangemang, lagat mat och på andra sätt skapat en bra stadskampsvecka i Umeå 2011.