Den 3:e mars klockan 15.00 är det dags för månadsdemonstration nummer 2. Vi samlas på Möllevångstorget och går mot stationen Triangeln. Mot utförsäljning av kollektivtrafik – för gemensamt ägande av det gemensamt nödvändiga. 

Kollektivtrafiken är vårt gemensamma färdmedel. Trots namnet – kollektiv trafik – har inte alla tillgång till den. Även den ska nämligen vara, som politikerna säger, lönsam. När politiker släpper in privata aktörer gör det inte kollektivtrafiken mer tillgänglig, inte billigare för resenärerna och skatten får fortsätta bära de oundvikliga kostnaderna.

Det finns en del av kollektivtrafiken som politikerna tycker ”måste” vara kvar i regional, kommunal eller statlig regi och det är de tunga driftskostnaderna. Dessa ska betalas av skatt medan företag ska kunna nyttja infrastrukturen för vinst – som de gör på att vi resenärer betalar ännu en gång för att få resa på de spår vi betalt för att bygga och betalar för att underhålla.

Kollektivtrafiken är vi alla beroende av. Vi behöver den för att ta oss till våra jobb och arbetsgivarna behöver den för att arbetarna ska kunna komma till jobbet. Vi som inte har arbete behöver den för att kunna söka jobb, åka till högskola och Komvux. Så det är ju självklart att staden behöver välfungerande kollektivtrafik. Det är ju också uppenbart nu att det är vad som ska satsas på för att rädda klimatet. Om vi ska nå dit måste kollektivtrafiken vara tillgänglig för alla!

Så låt inte politikerna leka med det gemensamt skapade. Vi samlas kl.15 på Möllevångstorget och tar med material för att göra enklare plakat som vi kan ta med till Triangelstationen där vi lämnar vårt budskap. Sälj inte ut!

——————————————————————————————————————————————————

Den 4:e februari demonstrerade malmöbor mot de planerade nedskärningarna på SUS. Då gick vi, med plakat i händerna och ett gott humör till MAS. Här ser ni lite bilder: