I slutet av januari hölls en bokbytardag på Kulturhuset Klossen i Umeå med cirka 200 besökare och allt från deckare till barnböcker och kurslitteratur. En temporär mötesplats i våra kvarter, förvaltad av oss tillsammans ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. Vid dagens slut kunde vi konstatera att elva banankartonger med böcker blivit över, trots det stora antalet deltagare. Vi har såväl på plats under dagen som via till exempel facebook försökt upprätta en diskussion om vad som ska ske med eventuellt överskott – något som mynnade i idéer om mindre permanenta mikroallmänningar ute i tvättstugor och andra utrymmen som vi har gemensam tillgång till.

Ett antal sådana boklådor har sedan dess hämtats upp, och återfinns nu i tvättstugor på Ålidhem och närliggande Carlshem. Men även på Klossen finns nu för en tid framöver en bokbytarhörna. Den är tillgänglig mellan 10.30 och 19.00 alla vardagar liksom när vi har annonserade arrangemang på plats. Ni hittar den på övervåningen till höger i den så kallade ”Kloungen” just nu! Vi förvaltar den tillsammans – vem som helst kan gå förbi och lämna och hämta böcker. Om det fungerar bra kan den i bästa fall också bli ett permanent inslag i vårt område. Det blir ett experiment, delta mer än gärna!

Kulturhuset Klossen ligger precis i anslutning till Ålidhems centrum på Ekonomistråket, busshållplats ”Ålidhem centrum” för buss 5 och 8.