Upplands Lokaltrafik och Uppsalas politiker har åter beslutat om en höjning av busspriserna i Uppsala. Enligt förslaget kommer stadskortet att höjas från 525 kr till 790 kr, alltså en höjning på 50%. Förslaget behandlas i landstingsfullmäktige den 4:e februari. Ännu en gång försvåras alltså vardagen för alla oss som är beroende av kollektivtrafiken och Uppsala blir en dyrare och krångligare plats att leva i. Priset på bussresor var redan tidigare ett av de högre i landet. Politikerna pratar gärna om kollektivtrafiken som en viktig del av staden och UL har sedan 2010 haft som mål att fördubbla antalet resenärer på 10 år. Trots detta mål har de gång på gång höjt biljettpriserna.

Inför det senaste förslaget har Uppsalaborna börjat protestera. Det har startats en facebooksida, skrivits insändare och en manifestation planeras om ett par veckor. Förslaget som det ser ut nu ska självklart stoppas, men det räcker inte. En stad värd att bo i förtjänar mer än så. Det enda vettiga alternativet idag är en gemensamt finansierad och avgiftsfri kollektivtrafik, alltså nolltaxa. Helt utan stadskort, biljettsystem och kontrollanter. Att resa kollektivt borde vara en rättighet, men det rådande systemet som bygger på att alla människor ska betala en och samma avgift oavsett inkomst är djut orättvist. De rikare får bättre möjligheter att använda kollektivtrafiken. Uträkningar visar att bara de med en månadsinkomst över 75 000 kr i månaden skulle betala mer än i dagsläget. Dessutom skulle avgiftsfri kollektivtrafik ge miljövinster (då fler skulle byta bil mot buss) och bättre arbetsmiljö för chaufförerna som slipper kontrollera biljetter. Vi skulle få ett öppnare, rörligare och mindre segregerat Uppland.

När vi deltar i protesterna som mot det aktuella förslaget är det viktigt att minnas att detta varken är den första eller sista prishöjningen. Politikerna och UL har denna gång gjort allt de kunnat för att ställa de som bor på landsbygden mot de som bor inne i Uppsala, genom att paketera det hela som en enhetstaxa. I längden förlorar vi alla på de ständiga prishöjningarna och en allt dyrare kollektivtrafik. Mot UL:s försök till splittring önskar vi oss ett enat Uppland för nolltaxa. Vi håller dessutom med UL om att det är viktigt med enkla och enhetliga system. Därför måste vi tillsammans driva kravet på en avgiftsfri kollektivtrafik, den enda enhetstaxan värd namnet!

Läs mer:

Plankning i Uppsala

Manifestation: Stoppa prishöjningen i Uppsala stadstrafik!

Facebook: Stoppa den nya busstaxan i Uppsala

Namninsamling: Stoppa den nya busstaxan i Uppsala

Kampanj: Behåll stadskortet