De offentliga rummen har sedan länge givit vika för de långtgående kraven på anpassning från den uppmärksamhetssökande reklam som därmed ackompanjerar stora delar av vår vardag. Reklamen väller in i rummet genom alla tillgängliga öppningar och bygger känslor inför produkter åt oss. I stort sett alla de platser där ett större antal människor vistas, av en eller annan anledning, är idag effektivt och strategiskt monopoliserade och utnyttjade endast för och av institutionaliserad marknadsföring och konsumtion. Utrymmet för det andra, det som inte går att skapa profitabla verksamheter på eller av, krymper allt mer och tvingas allt längre bort från de platser där vi rör oss dagligen. Aktiviteter som inte passar formen för ekonomisk lönsamhet blir någonting som aktivt måste letas upp. Istället för att vara något som åtminstone ibland råkar befinna sig i närheten, hittas det i bästa fall snarare bortträngt och undangömt, i sämsta fall avlägsnat och nästan utraderat. Denna uppdelning av rummet, mellan det vinstbringande och det med andra (roligare) kvalitéer, är ett resultat av vad som ges utrymme genom det mer eller mindre medvetna valet att alltid ge det förra företräde framför det senare. Detta är en politisk handling!

Vi är trötta på att ständigt adresseras som potentiella kunder som om det vore det enda vi duger till. De offentliga rummen är gemensamma rum – de är våra gemensamma rum – men gemensamma endast till den grad som vi vägrar tillåta inskränkningar av vårt inflytande över dem. Den första frågan behöver inte vara svårare än: Vad vill vi läsa om när vi väntar på bussen? Ska busshållplatsens belysta annonstavla i första hand tillgodose våra behov som levande och verkande varelser, eller något företags behov av att sälja tröjor eller mobilabonnemang? Måste det senare alltid vara fallet? Vilken typ av information är det som ständigt gynnas på bekostnad av andra möjligheter till uttryck och kommunikation? Vi har låtit våra gator prydas av hamburgare och sexiga munnar alldeles för länge. Gud, så tråkigt. Det är dags att vi tar kontrollen!

Vi träffas för att rita, skriva och pyssla fram egna affischer, bilder m m att pryda vår omgivning med. Lite gammal hederlig adbusting, kanske, men med mer fokus på vår egen produktion snarare än att bara attackera reklamen i sig. Pennor, papper och färg finns på plats, men ta gärna med egna material att använda också: Tidningar, böcker, paljetter – det mesta funkar!

  • Torsdag 10 maj
  • 18.00 – 22.00
  • Kulturhuset Klossen, Ålidhem 

Facebook.