Ålidhem står just nu i startgroparna för flera stora upprustningsprojekt, liksom många andra områden byggda under miljonprogramsåren i Sverige. På Språkgränd specifikt finns just nu en rad tecken på att renoveringarna kan föranleda stora hyreshöjningar. Onsdag 22 februari delar vi därför ut ett extra kvartersblad med fokus på dessa frågor till alla cirka 500 hushåll i kvarteret. Detta inlägg samlar texter, artiklar och andra länkar för de Språkgrändsbor som vill läsa mer om det som händer.

Kvartersbladet Gemensamt nr 4/feb 2012 på temat går att läsa här: Gemensamt_04

Här finns vårat videoflygblad som tar upp frågan. Sprid gärna!
Här finns en längre artikel om ”Omvandlingen av Ålidhem” som tar upp alla upprustningsprojekt.
Här hittar ni Hyresgästföreningens rapport om renoveringar av miljonprogrammet, skriven av Sara Westin.
Här finns en videoföreläsning från Hyresgästföreningen som tar upp det viktiga i rapporten.
Här finns Tidskriften Västerbottens nummer med artikel om hyresstrejken på Ålidhem 71-72 som PDF (sid.13-22)

Sveriges Radio har berört renoveringarna och risken för hyreshöjningar här, här och här.

Viktigt tillägg 2012-02-22:
Bostaden AB och Hyresgästföreningen har förhandlat klart om den första höjningen. D v s den Bostaden AB vill ha för att finansiera renoveringarna. Slutresultatet är ett snitt på 3,1 % för alla hyresgäster. Höjningarna införs i två etapper – 1 april samt 1 oktober. Dessutom avgiftsbeläggs parkeringsplatser mm i större utsträckning. De (vi) som bor i de områden som renoveras kan alltså inom något år vänta oss ännu en höjning pga själva standardhöjningen.  Läs mer i bladet eller ovanstående information. Källa: VK. Bostadens egen information finns här.

Förbundet allt åt alla Umeå är en allmänpolitisk lokalgrupp i förbundet allt åt alla. En stor del av vår organisering sker kring Ålidhem då många av våra medlemmar är bosatta här. Flera medlemmar är också bosatta på Språkgränd.