Om / About

 

Förbundet Allt åt Allas plattform:

[In English] [In Italiano] [En Español]

Arbetarklassen är heterogen med en gemensam nämnare – att vi saknar makten över vårt arbete, avlönat så väl som oavlönat. Vi ska som organisation delta i de frågor och konflikter som för arbetarklassen samman. Vi är motståndare till alla former av klassamarbete.
Vårt mål är ett samhälle organiserat efter principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Vi är en av flera revolutionära organisationer. En mångfald av taktiker, strategier liksom organisationer och nätverk är nödvändiga i kampen för klassamhällets avskaffande. Vi verkar för att skapa rörelse i klassen genom kontinuerligt och öppet arbete, bortom tillfälliga aktionsgrupper och dolda agendor.

_____________________________________

Är du intresserad av att bli medlem i förbundet?
Vi har idag inget centralt medlemsskap. Kontakta lokalgruppen i (din närmsta) stad. Vi finns för närvarande i Umeå, Uppsala, Stockholm, Jönköping, Borås, Karlstad, Göteborg, Lund, Landskrona, Hässleholm och Malmö.

Vill ni starta upp en grupp där ni bor? Maila närmsta lokalgrupp så berättar vi hur ni går till väga!