Med stora kamper på t.ex. sjukhuset i Lund/Malmö där kön och klass som materiella kollektiviteter skär varandra är det hög tid att börja prata om en feministisk kritik av arbete, reproduktivt arbete, hemarbete och hur dessa saker inordnas i kapitalismen och leder till konflikter på olika sätt.

Vi börjar med en förutsättningslös diskussion utifrån två texter av socialisten Selma James från en tid då kvinnors arbete verkligen var på tapeten i Sverige så väl som internationellt. De är korta, enkla att läsa och lätta att öppna för en diskussion kring strategi, och vi hoppas att vi utifrån deltagarnas egna tankar och erfarenheter kan formulera lärdomar som hjälper oss som socialistiska och feministiska aktivister. Inga förkunskaper krävs.

Texterna hittas här:   1.     2.

De finns också i pappersformat på India Däck, och man måste inte ha läst allt noga i förväg så länge man har en uppfattning kring texten.

Vi ses den 20:e februari kl 17 på India Däck!

Facebook