Sedan den 9 december, då linjen invigdes, är det möjligt att försäkra sig när man plankar på pendeltåget mellan Uppsala och Stockholm.

Läs mer:
http://planka.nu/2012/12/09/ak-till-uppsala-med-planka-nu/
https://alltatalla.se/uppsala/p-kassan-invigdes-pa-nya-pendellinjen
http://www.direktpress.se/uppsalatidningen/Aktuellt/nyheter/NYHETER-Plankare-…

För en avgiftsfri kollektivtrafik!