Manifestation för bevarandet av Kulturparken den 9 september 2013.