I mitten av augusti arrangerade nätverket Beyond Europe ett camp i grekiska Halkidiki utanför Thessaloniki. Två medlemmar från förbundet Allt åt Alla närvarade under veckan, tillsammans med kamrater från många europeiska länder. Campet hade inga krav på organisationstillhörighet utan hade som mål att samla den breda vänsterradikala rörelsen i Europa, vilket ledde till en bredd i deltagarnas tidigare arbete och erfarenheter. Några av de närvarande organisationerna som deltog var: Plan C (en), Alfa Kappa (gr), Intervenchionistiche linke (ty), Global project (it) och Allt åt Alla. Under en vecka pågick diskussioner om teori, och organisering, aktioner och utbyte av praktiker med de lokala rörelserna. Varje dag fanns möjligheten att delta i flera workshops för att sedan avsluta med en större assembly på kvällen. Dessa workshops kunde exempelvis handla om feminism, ekologi förenat med antikapitalism, rivandet av Fort Europa, praktisk solidaritet med Rojava eller självorganisering och allmänningar.

Anledningen till att arrangörerna valt just Halkidiki i norra Grekland som plats för campet var det mångåriga motstånd som lokalbefolkningen fört mot Eldorados byggande av guldgruvor i bergen. En rörelse som de senaste åren fört en ständig kamp mitt i eurokrisen, mot såväl gruvbolaget som myndigheterna. Dessa berättelser om rörelsens struktur och historia var något som inspirerade många. Under veckan kunde vi bistå med vårt engagemang och deltagande för att slutligen genomföra en demonstration tillsammans. Kampen mot Eldorados utplundring i Halkidiki är ett av många exempel på lokalt förankrade sociala rörelser i Grekland som kämpar för ett annat samhälle. Rörelsens struktur grundar sig i lokalkommittéer i byarna där direkt demokrati tillämpas och beslutskapande kommer till genom assambleas och generalförsamlingar på gräsrotsnivå.

Ett exempel på rörelsens förmåga att inkludera en stor del av invånarna i närområdet var att många seminarier under veckan hölls i byarna runt campet. I den kanske för motståndet viktigaste orten, Megali Panagia, hölls under torsdagskvällen ett välbesökt samtal mellan representanter från flera kooperativa verksamheter i norra Grekland. Detta med utgångspunkt i självorgansering. Ett lokalt intiativ som togs upp var t.ex. kampen mot ökade energipriser. Genom att tillsammans framställa pellets, i direktdemokratiska fabriker, skulle man kunna tillgodose behoven i området. Signifikant för dessa seminarier var den höga närvaron av personer som inte deltog i campet.

Rörelsens förmåga att samla människor har också gjort den till ett stort hot och genom åren har repressionen från grekiska staten och polisen därför varit svår. Långa fängelsestraff har utfärdats, och polisen har vid demonstrationerna gått hårt till attack mot rörelsen med tårgas och massarresteringar. Detta skedde också vid demonstrationen den 24/8 då en buss stoppades och 78 personer arresterades i ett slag. Några timmar senare samlades en solidaritetsblockad utanför polishuset och senare under natten kunde alla utom fyra kamrater släppas. Den 27 september hölls ytterligare en demonstration utanför polishuset i Megali Panagia för att belysa det polisvåld som brukats.

Veckan visade på en bred europeisk organisering, som väljer att se bortom organisationstillhörigheter och istället sätter fokus på en variation av praktiker. Vi tar med oss berättelserna från den lokala rörelsen, erfarenheter från kamper över hela Europa och ett hopp om ett nära och i klassen transnationellt samarbete. Att sammankoppla kamper och samarbeta är viktigare nu än någonsin, i kampen för flyktingars rätt till fristad och emot en allt mer destruktiv kapitalism.

Kämpa Halkidiki!

Allt åt Alla, September 2015

http://camp.beyondeurope.net/program/

IMG_2820

IMG_2904