På lördagen inför internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerade Förbundet Allt åt Alla en dag med föredrag och fika på Garaget i Malmö.

Dagen innehöll flera föredrag med tema; staden ur ett klass- och genusperspektiv. Vi fick höra aktionsgruppen Mangla berätta och dela med sig av deras visioner och praktiska förslag till förändring i vardagen, genom att samordna hemarbetet i flera hushåll. Genusvetaren Birgitta Ohlsson berättade i sin föreläsning hur staden planerats efter behoven av en liten minoritet, och hur man genom statistik och intervjuer kan se mönster kring upplevd trygghet i offentligheten ur ett genus- och klassperspektiv.

 

Planka.nu och Ebba Nilsson höll ett gemensamt föredrag om vår kollektivtrafik. Här berättar Planka om deras rapport Trafikmaktordningen och deras arbete för en fri kollektivtrafik och kamp mot bilism. Planka och Ebba Nilsson synliggör klassambanden kring människors resvanor. Högavlönade (flest män) reser i högre utsträckning med bil medan lågavlönade kvinnor och män reser kollektivt. Planka kritiserar även att ojämlikheten uppmuntras av folkvalda ledare. Det sker när resurser och investeringar läggs på framkomlighet för bilar istället för ordentliga satsningar för utbyggnad eller upprustning av befintlig infrastruktur för vår gemensamma kollektivtrafik.

Till fika och kaffe kunde man under dagen få lyssna på Trio Ståltand, ett Malmöbaserat band som spelar vemod i valstakt. Som sista och kanske mest eftertraktade punkt på dagordningen kom serietecknaren Liv Strömkvist till Garaget och läste upp sin senaste serie Arbetslinjen, som beskriver hur eftervärlden kommer att betrakta dagens nyliberala styre.

Ett stort tack till alla föreläsare och deltagare som valde att komma till Garaget den 5 Mars!