Den 2-8 maj sker stadskampsveckan i Stockholm, Malmö, Umeå och andra städer. I Umeå sker en rad aktiviteter kring lokalkamp, kamp om allmänningar, motstånd mot exploatering av gemensamma tillgångar, hyresgästmöten och liknande. Vår ambition är att binda samman existerande stadskamper samt skapa embryon till nya. Här är schemat för veckan.

Måndag 2 maj – Bevara Hamrinsberget! 19.00.
Hur bättre manifestera behovet av allmänningar hotade av exploatering i den växande staden än med fest på just denna plats? Spelning, häng, grillning på Umeås bästa oas.

Tisdag 3 maj – Bostadsmöte på Ålidhem: Erfarenhetsutbyten
Kulturhuset Klossen, Ålidhem Centrum. 19.00
Ålidhem är en stadsdel i förändring. Med planerade miljö- & hållbarhetssatsningar, marknadsföring som ”studentstadsdel”, ökande hyror mm finns ett allt mer angeläget behov för oss som hyresgäster att mötas och diskutera våra erfarenheter och behov. Hur ser vi på vår egen stadsdel? Hur kan vi kämpa mot hyreshöjningar, bristande underhåll och eventuell framtida gentrifiering? Alla boende i området är välkomna för diskussion och erfarenhetsutbyte

Onsdag 4 maj – Samtal om stadskamp
Bokcafé Pilgatan, 18.40
Umeå har en lång historia av kamp om staden. Husockupationer, motstånd mot byggen, skolnedläggningar, vårdcentraler, hela stadsdelars motstånd mot exploatering av närområden och hyresstrejker. Denna kväll träffas vi på underbara Pilgatan för att under otvungna former utbyta erfarenheter om stadskamp över generationsgränserna. Hur har vi gjort för att vinna? När/Varför förlorar vi? Vad kan vi läsa av vår historia av kamp?

Torsdag 5 maj – SURPRISE!

Lördag 7 maj – Lokalkamp & Lokal kamp + Stödfest för AåA
Aktivitetshuset Verket, 14.00 – 00.00. Gratis
Book Bloc-workshop inför biblioteksdemon den 14 maj, föreläsningar om bibliotekskampen, AåA:s verksamhet, skapandet och upprätthållandet av sociala center (Verket), film, mat och musik. Kom och häng!

Under veckan kommer även en rad mindre aktiviteter, flygbladsutdelningar mm ske i Umeå. Håll ögonen öppna!