TISDAG 2 MARS 

Filmvisning- ”Far till staden”
Magnus Gertten, Stefan Berg 57 min.
kl.18.00 Kafé Glassfabriken Kristianstadsgatan 16

Filmen handlar om Malmö och de stora förändringar staden genomgick under främst 1950- och 1960-talet. Eric Svenning föds i en arbetarfamilj i Malmö i början av 1900-talet och ska senare bli en av stadens mäktiga politiker som förvandlar de gamla arbetarkvarteren. Med avstamp där filmen slutar kan vi titta på Malmö idag; vad hände med de nya kvarteren och med miljonprogrammen, som bland annat Herrgården ingår i? Vilka har råd att bo i Malmö idag och hur ser villkoren ut?
Innan ”Far till staden” visas en kortfilm över ”Safari till överklassdjungeln”, en bussresa som Allt åt alla Malmö gjorde till Malmös problemområden hösten 2009.
Ebba Nilsson inleder kort med mer historia över samhällsbyggandet under 1960- och 70-talet.
Arr: Förbundet Allt åt alla, Glassfabriken
http://www.glassfabriken.net
Tack till autoimages för filmen.

TORSDAG 4 MARS
Föredrag och diskussion om bostadsrättsomvandlingar
kl. 19.00 Möllevångsgruppen, Södra Parkgatan 27a

Bostadsrätters utbredning är ett hot mot oss. Både ifråga om vårat boende men också vår möjlighet att använda staden. Johan L kommer berätta hur dessa omvandlingar går till och hur utvecklingen har sett ut under de senaste åren. Vi kommer få insyn i hur omvandlingarna går till och vilka aktörerna är bakom det. Kom och diskutera hur vi kan påverka utvecklingen.
Arr: Förbundet Allt åt alla

FREDAG 5 MARS
I spår av underifrånperspektiv och folkligt engagemang – rundvandring genom Möllevången
kl. 17.00 vid statyn på Möllevångstorget

Möllevången är en välkänd och omtalad stadsdel mitt i Malmö. Stadsdelen, som är ett gammal arbetarkvarter, bär olika exempel på hur boende kan påverka sin närmiljö. Rundvandringen kommer att gå genom Möllevångens gator och parker där vi ser byggnader och människor som präglar området.
Vandringen tar ungefär 45 minuter. Marcelo guidar oss genom stadsdelen.
Arr: Förbundet Allt åt alla, Möllevångsgruppen
http://www.mollevangsgruppen.se

Och en liten blänkare för en händelse längre fram i mars:

LÖRDAG 13 MARS
Demonstration för en giftfri stadsmiljö
Kl 13.00. Samling på Möllevångstorget och Rosengård Centrum (utanför Tegelhuset).

Sedan november har tusentals grannar och malmöbor skrivit under uppropet om att få giftfabriken Stadex att sluta använda propylenoxid eller flytta till bättre lämpad plats. Men medan vi får leva i oro varje dag pekar företaget, politiker och myndigheter fram och tillbaka på varandra. Om fabriken inte kan använda ofarliga ämnen i sin produktion så är det fabriken som måste flytta – inte vi! Två demonstrationer går från varsin stadsdel och möts i en stor flyttfest utanför Stadex med tal, teater, mat och musik!
Arr: Giftfri stad – nätverket för en giftfri stadsmiljö
Mer information:
http://www.giftfristad.nu

Flygblad för stadskampsveckan + 8 mars-helgen