15036503_10154661063772381_6341063680282332364_n

I september i år reste sig Sveriges sjukvårdspersonal i en gemensam protest som sträckte sig från Luleå i norr till Trelleborg i söder. I 26 städer demonstrerade sjukvårdspersonal, studenter, patienter och anhöriga under parollen “Slut på rean – en annan vård är möjlig”. På gatorna samlades alla vi som i flera år larmat om och protesterat mot dålig löneutveckling, omänskliga arbetsförhållanden och livsfarliga brister i patientsäkerheten.

Trots alarmerande rapporter från Inspektionen för vård och omsorg och Arbetsmiljöverket, ändlöst visselblåsande av sjukvårdspersonal som vittnar om resursbristens konsekvenser och trots att nyutexaminerade vägrar ta anställning med låg ingångslön försöker politikerna ignorera problemen. Vi har bytt ut det styrande blocket i regionfullmäktige, men hittills har inget kunnat bryta politikernas systematiska underfinansiering av den offentliga verksamhet som tar hand om oss, våra barn och äldre.

Det pågår massuppsägningar inom sjukvården. Intensivvårdssjuksköterskor i Kristianstad sade kollektivt upp sig tidigare i år. Därefter följde barnmorskor och barnsjuksköterskor i Helsingborg, och nu också barnmorskor på förlossningsavdelningen och perinatalavdelningen i Malmö. Detta måste ses som ett resultat av ledningens nonchalanta inställning till personalens och patienternas krav på rimliga arbetstider, personaltäthet och därmed en säker vård. Detta är uppenbarligen den enda riktigt verkningsfulla protesten kvar att ta till, som vare sig arbetsgivare eller politiker kan ignorera.

Därför stödjer vi barnmorskorna som säger upp sig i Malmö och alla som gör samma sak runt om i Skåne.

I deras uppsägningar ser vi en vård värd att tro på!

Allt åt alla Malmö