Elever på Globala Gymnasiet i Stockholm har kallat till strejk. Jagaa, en elev på skolan, ska efter nästan sju år i Sverige utvisas. Det innebär att han rycks upp från sin vardag, separeras från sina vänner och skickas till en plats som han inte längre har någon närhet till. Utvisningar, deportationer – sådant sker dagligen i Sverige. Processerna är urskiljningslösa och bedrivs ofta utan hänsyn till de drabbades hälsa och framtidsmöjligheter. Det är en deprimerande samtid, och just därför är det också så viktigt att det finns exempel på solidaritet och motstånd.

Globalaelevernas strid för sin skolkamrat är en av få ljusglimtar i en mörk och dyster värld. Med sin strejk visar de att vi inte måste vika oss för den förda politiken. Att värme och medkänsla fortfarande spelar roll.

Vi i Allt åt Alla Stockholm vill därför uttrycka vårt fulla stöd till strejken. Solidaritet med de utvisade!