Under lördagen den 23 maj ockuperade nätverket Högdalens Vänner den rivningshotade skolan i Högdalen. Ett hus som det norska byggbolaget Veidekke köpte till vrakpris av sina vänner i den borgerliga alliansen och nu vill riva. Skolverksamheten hade visserligen upphört redan 1976 men byggnaden har därefter hela tiden huserat offentlig verksamhet så som till exempel bibliotek, stadsdelsförvaltning och försäkringskassa ända tills Veidekke stängde byggnaden 2010.

HogdalenFotoEL Skolbyggnaden är flera tusen kvadratmeter stor. Den är ritad av Carl Nyrén och innehåller bland annat kulturhistoriskt viktiga mosaiker utförda av Nisse Zetterberg. Veidekke fick köpa byggnaden för 35 miljoner av den borgerliga alliansen, men kommer på platsen att uppföra bostadsrätter, främst 1:or och 2:or som har ett snittpris på 3 miljoner och som har ett totalt värde om 1,2 miljarder. Bostadsbristen är visserligen påtaglig i Stockholm och det är angeläget att nya bostäder byggs; men det som behövs är billiga hyresrätter i allmän regi. Inte dyra bostadsrätter som bara är ägnade åt att generera vinst till privata företag samtidigt som de boende måste skuldsätta sig för livet bara för att kunna bo. I Högdalen saknas också skolverksamhet och äldreboenden och det borde vara självklart att ungdomar och pensionärers väl ska gå före privata vinstintressen.

Alliansen hade som politiskt mål att överföra så mycket gemensam egendom som möjligt i privat ägo, vilket i Högdalen inte bara inneburit att den gamla skolan sålts ut, utan även att hela beståndet av allmännyttiga hyresrätter sålts till Ingvar Kamprads bolag IKANO Fastigheter och att hela centrum sålts till bolaget CityCon. Högdalens centrum är alltså inte längre en allmän plats, utan privat egendom. Simhallen som tidigare var kommunal har tagits över av Actic. Att på detta sätt överföra gemensam egendom till privata företag är att beskära demokratin och de ansvariga borde ställas inför rätta och ansvar måste utkrävas av dessa samhällsfiender. Den nyliberala process som idag enkelriktat minskar den gemensamma egendomen så väl som den demokratiska kontrollen av samhället måste brytas och vi måste kontinuerligt arbeta med att ställa en allt större del av samhället under demokratisk kontroll, både i våra bostadsområden och på våra arbetsplatser.

Aktivister från Allt åt Alla i Stockholm har hela tiden varit delaktiga i processen runt återöppnandet av den gamla skolbyggnaden som numera inrymmer ett folkets hus med aktiviteter så som Qi Gong, punkgympa, gratisaffär, folkkök, konstutställningar, föreningsmöten och mycket mycket mer. Allt åt Alla Stockholm vill dock även på detta sätt uttrycka sitt stöd som organisation till alla de aktivister, organiserade i olika vänsterförbund så väl som tidigare oorganiserade privatpersoner, som inom ramen för föreningen Högdalens vänner gjort allt detta myller av självorganiserade verksamheter möjliga på en plats som stängts ned av privata vinstintressen trots att den alltid tidigare tillhört folket.