I dagarna nåddes vi av nyheten att våra vänner på Kontrapunkt utan förvarning tvingats av sin hyresvärd Eroom att avbryta all verksamhet. I korthet har en anonym anmälan till Stadsbyggnadskontoret visat att Eroom, utan Kontrapunkts vetskap, saknat det bygglov som krävts för Kontrapunkts verksamhet. Trots att detta givetvis varit en förutsättning för att över huvud taget hyra ut lokalerna. När Kontrapunkt sedan bett Eroom söka det saknade bygglovet, såsom deras fastighetsägaransvar kräver, har Eroom vägrat. Enligt Kontrapunkt själva har konflikten med hyresvärden sin bakgrund i ett nyhetsbrev från förra året, där Kontrapunkt kritiserade den så kallade NGBG-festivalen (där Eroom deltar som arrangör).

Sett för sig självt är Erooms agerande bara ytterligare ett exempel på alla fastighetsägares typiska skumraskaffärer. Att söka bygglovsändringar är kostsamt och jobbigt, att skaffa nya hyresgäster, särskilt om de gamla är bråkiga, är billigt och enkelt. Att fuska med bestämmelser är gratis.

Samtidigt är det svårt att blunda för det större sammanhanget. Att konflikten började med kontrapunkts kritik av NGBG-festivalen är långt ifrån betydelselöst. NGBG-festivalen är, precis som Kontrapunkt skrev i sin ursprungliga kritik en gatufestival vars syfte är att förbereda Norra Grängesbergsgatan för gentrifiering. I två dagar bjuder Malmö stad tillsammans med Sofielunds fastighetsägare, organiserade i privatoffentliga samarbetet BID Sofielund, på festivalmat, “underjordisk” kultur och subventionerade rejv, på vad arrangörerna själva kallar “Malmös coolaste gata”. Med (rätt) kultur och (ordnad) gemenskap vill man attrahera investerare och driva upp priser i den närliggande bebyggelsen. Att detta på sikt skulle driva undan den i högsta grad levande kultur som nu förpassats till Norra Grängesbergsgatan, på flykt undan stegrande priser och minskade utbud på lokaler i resten av staden, är inget som bekommer vare sig Malmö stad eller det näringsliv man samarbetar med.

I det här sammanhanget är det inte heller oviktigt att understryka hur Malmö stads lojaliteter ligger. Att Eroom under hela tiden man hyrt ut lokaler åt Kontrapunkt faktiskt brutit mot lagen är ingenting som gör dem mindre attraktiva som samarbetspartner. Samtidigt har Kontrapunkt fått parera upprepade attacker mot sina försök att upprätthålla grundläggande och livsnödvändig hjälp åt såväl hemlösa som åt nyanlända flyktingar. Där Kontrapunkt sopas undan, ges Eroom tvärtom ökat politiskt och ekonomiskt inflytande genom sitt medlemskap i BID Sofielund. Demokratin privatiseras, lagboken tillämpas godtyckligt.

Vi i Allt åt alla ger givetvis vårt helhjärtade stöd till Kontrapunkt i sin konflikt med Eroom. Vi lägger också vårt hopp och vår energi på en dröm om ett annat Malmö. Ett Malmö där våra gemenskaper och vår kreativitet inte används som medel i jakten på ständigt nya fördelar för näringslivet. Ett Malmö där demokrati är något mer än rätten att välja vem som ska skänka vår stad till kapitalet. Liksom vi själva och vår gemenskap, så är staden mer än en vara att sälja.