Stora landstingsnedskärningar drabbar nu flera län i Sverige – Västerbotten är inget undantag. I Umeå minskas vårdplatserna drastiskt, bland annat på Geriatriken. I inlandet försvinner ambulanser och hela vårdinrättningar hotas i de mindre kommunerna. Idag (31 januari 2012) har upprörda Doroteabor ockuperat sin sjukstuga i protest. Detta kan ni läsa mer om här, här och här.
Nedan följer ett stöduttalande från medlemmarna i Förbundet allt åt alla Umeå till sjukstugeockupanterna i Dorotea:

”Förbundet allt åt alla Umeå vill härmed uttrycka sitt stöd för ockupationen av sjukstugan i Dorotea. Det är inte första gången som inlandet dragit nitlotten när landstinget skär ner, och förmodligen inte den sista heller. Vad vi bör fråga oss är varför dessa nedskärningar blivit nödvändiga. Med en regering som prioriterat skattelättnader för fåtalet framför de offentliga verksamheter som vi alla tar del av, kommer tyvärr detta att bli vardag. Samtidigt pågår en global finanskris som märks av mer och mer, och de som får betala för den är inte de som orsakat den; priset för krisen är de försämringar och nedskärningar som vi nu upplever i allt större utsträckning. Minns hur t.ex. Malåbornas kamp bar frukt och deras ambulans blev kvar, fortsätt kämpa!

I solidaritet med inlandet och Dorotea!

fAåA Umeå, 31-01-12