Strejk i Stockholm!

Allt åt alla Stockholm vill här med uttala vårt stöd för de arbetare på RenoNorden som gått ut i strejk. Strejken är inte sanktionerad av  fackförbundet Transport som organiserar sophämtare utan organiseras autonomt av arbetarna själva i en så kallad vild strejk.

Bakgrunden till strejken är att RenoNorden vill inventera alla nycklar, portkoder och brickor som sophämtarna har tillgång till för att kunna utföra sitt arbete. Företagets målsättning med att ta in sådan information handlar ytterst om att kunna göra arbetarna ersättbara med billigare arbetskraft. Hamnarbetarna i Göteborg befinner sig i en liknande stid, om rätten att bestämma över sitt eget arbete. RenoNorden vill också säga upp arbetarnas poängsystem som skulle ge en minskad inkomst 5000-10000 kr i månaden. ”Vi ska köra mer för mindre pengar. Det går vi inte med på”, som en av sophämtarna formulerade det i en intervju.

Sophämtning och renhållning är arbeten som har direkt effekt på vår vardag. Den vilda strejk som sophämtarna inledde den 5 Juli blir till en påminnelse för alla stockholmare om vad som gör vardagen möjlig. Protester, stridsåtgärder och framför allt strejker som drabbar renhållningen är effektiva och fruktsamma eftersom utebliven renhållning ger direkta effekter. 90 städare på SL:s pendeltåg varslades nyligen på grund av felaktigheter och problem i upphandlingen som gjorts. Städarna inledde då en protestaktion under namnet #städaintebortstädarna där de ville påminna om vad som händer när ingen städar. Nyligen avslutade sophämtare i Grekland en politisk strejk där sopbergen var nära att lamslå landet. Vad dessa arbetare visar på genom strejk och protest är att deras arbeten inte kan flyttas, utlokaliseras eller avbrytas. Sophämtarnas vägran att se sin arbetskompetens undermineras och användas emot dem visar också på hur viktigt det är att arbetarna själva är dem som tar initiativ till strejk.

Vi vill rikta vårt stöd direkt till de strejkande sophämtarna i Stockholm och även vidare till alla arbetare som ser sitt arbete hotat av klåfingriga arbetsköpare vars intressen endast är ökad exploatering.

För mer information:

https://mitti.se/nyheter/sophamtare-strejk-stockholm/