Just nu pågår en konflikt i Göteborgs hamn som är av stor principiell betydelse. Det multinationella storföretaget APM Terminals som äger hamnen är en global aktör och containerterminalen är den största av sitt slag i Skandinavien. Hamnen är en en nyckelpunkt för logistisk distribution och en hel regional ekonomi är beroende av containerterminalen i hamnen och att produktionen där fortgår. Konflikten som nu blossat upp är alltså inte bara en avgränsad lokal arbetskonflikt, utan hänger samman med andra kamper på ett större plan.

Bakgrunden till den nu pågående konflikten är att APM Terminals gör allt vad de kan för att åsidosätta Hamnarbetarförbundets rättigheter att agera kollektivt för arbetarnas intressen, ivrigt påhejade av arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar, och sorgligt nog även LO-förbundet Transport som är ett annat fackförbund med färre medlemmar i hamnen.

Istället för att låta arbetarna själva avgöra i vilken form de vill bedriva sin arbetarkamp, så vill den oheliga alliansen av arbetsköpare och traditionellt LO-fack förhindra fri föreningsrätt och de möjligheter till strejk som svensk lagstiftning möjliggör. Med tanke på hur små de rättigheter som arbetare har till kamp mot arbetsköpare så är varje steg mot att minska dessa mycket olyckliga. Kort och gott vill arbetsköparna och Transport tillåta endast ett, av arbetsköparen godkänt fack i förväg att verka på arbetsplatsen. Detta enda, så kallat gula, fackförbund ska alltid vara bundet av kollektivavtal och fredsplikt vilket är en modell som känns igen från Italien under Mussolini eller DDR.

Ett tydligt exempel på arbetsköparsidans fulspel är t.ex. att de försöker dra in ordföranden i Hamn4an, Peter Annerbacks, betalda tid för fackligt arbete, en rätt som garanteras av förtroendemannalagen (FML).

Anledningen till att arbetsköparen vill ha mindre stridbara fackföreningar är uppenbara, de vill att arbetarna ska vara fogliga och göra som de blir tillsagda, jobba jämt (inte ha semester eller vara föräldralediga) och gärna till så låg lön som möjligt. Att Transport ställer upp på detta fulspel är lite mer anmärkningsvärt, men inte särskilt mycket med tanke på de skandaler som skakat flera LO-förbund under de senaste åren. Tyvärr verkar det som om arbetarrörelsens stoltaste institutioner, fackförbunden, på många håll degenererat till ett sätt för enskilda personer att göra karriär och tjäna storkovan på medlemmarnas avgifter och då går det inte att vara konfrontativa mot de personer du ska träffa hela dagarna och sedermera få ett välbetalt jobb av som belöning.

Hamn4an har sex enkla och rimliga krav i konflikten och vi uppmanar alla som är måna om arbetares rättigheter att ställa sig bakom dessa krav:

  • Garantera fackliga fri- och rättigheter
  • Respektera rätten till våra jobb
  • Respektera ingångna överenskommelser
  • Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet
  • Återupprätta det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Följ lagar och avtal gällande semester, föräldraledighet och ansökningar om kompledighet

Vidare vill vi uppmana alla Transports medlemmar att göra sin ilska hörd mot det osolidariska beteende som ledningen uppvisat mot strejkande arbetare under pågående konflikt.

All solidaritet med de strejkande arbetarna, Allt åt Alla Stockholm

P.S. Allt åt Alla är del av plattformen för transnationell social strejk (TSS), som organiserar arbetarkollektiv och fackförbund över hela Europa. TSS har tidigare som kollektiv uttalat sitt stöd för strejken här: http://www.transnational-strike.info/2016/11/19/statement-in-support-of-the-striking-dockworkers-in-sweden/

D.S