Vi är aldrig mer trygga än i ett kämpande område!

LKF basunerar ut att de vill kameraövervaka Fäladstorget. Dagens rasande snabba utveckling mot ett storebrorssamhälle, där allt fler privata och offentliga aktörer samlar in allt mer information om människors levnadsmönster, borde vara nog för att avstyra ett sådant projekt. Men det finns mer att säga om fallet än att bara ge en generell kritik av statlig övervakning av medborgare. Det är nämligen ingen slump att det är hos oss på Fäladen som LKF väljer att börja sitt övervakningsprogram.

Under de senaste årens kamper om stadsdelens utveckling har det blivit klart att ett förlegat och falskt batongliberalt tankesätt, i kombination med en känsla av att inte kunna hantera motstånd, präglar LKFs inställning till Norra Fäladen. Gång på gång har lätt skräckslagna, välbetalda byråkrater eller arkitekter från övre mellanskiktet informerat oss Fäladsbor om att olika projekt egentligen är “till för oss”, eftersom de kommer att höja ”tryggheten” i våra områden. LKF-höghusen som ingår i deras plan för Borgarparken är till för att ”få fler ögon” på torget och därmed ”öka tryggheten”. Seniorgårdens bostadsrättsskrapor på Svenshögsskolans gård och i Borgarparken har LKF-representanter talat om som ett sätt att ”få bort knarkförsäljning” från de tilltänkta byggplatserna. Den intensiva förtätningen av Sankt Hans rättfärdigas bland annat genom att man säger att det finns en upplevd ”otrygghet” i den nattetid öde nedsänkta ”bil-gränden” till områdets garage. LKF:s planarkitekter har dock inte kunnat bevisa att den här ”otryggheten” faktiskt existerar, annat än genom rykten.

På samrådsmöten är det alltid sådana argument som LKFs talespersoner faller tillbaka på när boende pekar på att planerna varken utgår från eller tar hänsyn till våra intressen. När de inte har några andra argument fortsätter de istället att tvärsäkert berätta för folk om hur farliga deras bostadsområden är.

Nog för att det finns problem, och nog för att det finns rädsla på Norr precis som i andra delar av Lund. Men låt oss vara extremt tydliga med en sak: varken höghus eller övervakningskameror minskar de brott som begås i ett område. All nyare forskning har grundligt smulat sönder tanken om att övervakning leder till ökad trygghet. Kamerorna kan på sin höjd leda till att extremt klumpiga och ogenomtänkta kriminella har en gnutta mer bevis mot sig i en rättegång, men det förutsätter ju att de redan från första början gripits av polisen. Kameror förebygger alltså inte asociala brott, de skapar inte trygghet.

Däremot kan detta ständiga snack om bristen på “trygghet” av trängda LKF-byråkrater skapa ännnu mer rädsla. Och med mer rädsla blir området mer uppdelat. Ju mer uppdelat de är, ju mer folk inte vågar sig ut och inte lägger sig i när något händer – desto större risk är det att bli utsatt för brott.

Det är bara genom positiva gräsrotsinitiativ som Fäladen kan bindas samman, som området kan enas över generationsgränser och det offentliga rummet kan bli tryggare. Men det kommer LKF aldrig att erkänna, för de är fullständigt medvetna att den solidaritet i området de mött är ett hot mot deras ”utvecklingsplaner”. Det är därför de faller tillbaka på att sprida skräck, och det är därför de nu bekämpar “väderkvarnar” med övervakningskameror som aldrig kommer att skapa trygghet för oss som faktiskt bor här. Just därför kommer vi att protestera mot deras kameraplaner. Övervakningskamerorna är inte till för att avskräcka kriminella. De är till för att synas, för att skapa rädsla och splittring område som visat sig vara redo att kämpa mot LKFs nyliberala utsugningsplaner.

Vår första reaktioner på beskedet var att i slutet av april droppa en banderoll på Fäladen, men vi kommer att fortsätta kampen mot LKFs vilja att övervaka, precis som vi fortsätter kämpa mot deras andra långtgående förändringsplaner för vårt område.


Vi ses på pizzerian på fredag!

Förbundet Allt åt alla Lund