Sedan ett par år tillbaka har Förbundet allt åt alla Malmö tillsammans med Virvelvinden i Lund, även de en del av förbundet, anordnat resor till Hamburg. Där har de träffat gruppen som med tiden kommit att bli deras vänner, organisationen Avanti. Förbundet allt åt alla Malmö (FAÅA) och Virvelvinden Lund (FAÅA) besökte den 29 oktober, återigen, Hamburg för att delta i en demonstration mot utvecklingen på bostadsmarknaden och vansinneshyrorna som följer på den. Här hör ni deras berättelse.

De problem som möter oss i staden skiljer sig inte speciellt mycket åt. De problem som vi ser i Malmö är inte olika de som londonbor upplever eller i Göteborg eller för den delen hamburgbor. Det rör sig om skenande hyror och det som byggs är antingen för dyrt eller inte ämnat att bo i. Däremot skiljer det sig en del åt vad folk gör åt problemen. Frida berättar hur det kom sig att Förbundet allt åt alla började åka till Hamburg.

—Våra resor till Hamburg och vårt samarbete med Avanti började för ett par år sedan. Det finns flera olika anledningar till att vi vill åka till Hamburg men en huvudsaklig anledning är att vi vill utbyta erfarenheter, lära oss nya sätt att ta sig an konflikter i staden och på bostadsmarknaden. Hamburg är inte helt olik Malmö/Lund, med det undantaget att det bor 1.5 miljon fler i Hamburg och så har de en annan typ av tradition vad gäller stadsdelsmotstånd. Ockuperade hus tillexempel är verkligen inget ovanligt här. Många flerfamiljshus är ockuperade och de fungerar inte bara som sociala centra utan som bostadshus för vanligt folk säger Frida i FAÅA Malmö.

Avanti har under en längre tid organiserat motståndet mot skenande hyror och ökat byggande av kontor, affärer, gallerior med mera som gör att folk måste flytta från sina hem. Liknande demonstrationer som den, den 29 oktober, har arrangerats tidigare år, men aldrig förr har så många deltagit som nu. Över 6000 personer deltog i demonstrationen som ringlade sig igenom Hamburg. Demonstration hölls för begränsade hyror, kollektiviserat boende och mot vad arrangörerna kallar hyresvansinnet. Avanti har genom sitt arbete lyckats skapa en bred och radikal allians. Det upprop som publicerades hemsidan skrevs under av 80 olika grupper och organisationer. Såhär skriver de:

Bostad åt alla
Våra idéer för bostadspolitik är inte samma som hos den koalition av politiska och ekonomiska aktörer som verkar för ökad exploatering av staden. Bostäder är inga varor, utan en allmännytta vi behöver för att leva. En grundläggande förändring är nödvändig: bostäder måste återtas från den profitorienterade marknaden och göras tillgänglig för alla människor. Parollen ”bostad åt alla” innebär för oss att frågan om vem som får bo vart inte längre ska vara beroende av ekonomiska resurser. Beslut om användningen, omvandlandet eller skapandet av nya bostäder måste fattas av de berörda hyresgästerna. Stoppa vansinneshyrorna- bostad åt alla

Efter demonstrationen är Jonas från Avanti trött men glad och säger:

—Jag är riktigt nöjd med demonstrationen faktiskt. Det känns som att vi lyckats skapa en situation där det faktiskt går att ställa krav som skulle innebära riktigt stora förbättringar för oss som bor i Hamburg och inte nog med det. Det är inte bara tandlösa krav vi ställer, speciellt inte med den tradition av stadsdelsmotstånd som vi har. Politiker, fastighetsägare och andra spekulanter vet att vi har riktig makt att sätta emot. Med den här demonstrationen rörde vi oss framåt menar Jonas i Avanti.

FAÅA Malmö och Virvelvinden kommer att fortsätta resa till Hamburg och ta med sig lärdomar från deras traditioner och konflikter.