Vår strategi

 

Läs vår strategi i sin helhet här.

Det gamla dör men det nya har inte fötts

Nyliberalismen har inneburit att kapitalismen förändrats från den traditionella industrikapitalism, där rikedom främst skapas i fabrikerna, till ett ekonomiskt system där rikedom utvinns ur alla delar av samhällsbygget. Detta nyliberala projektet håller på att förlora sin politiska legitimitet då dess löften om frihet inte infriats och ojämlikhet och otrygghet fördjupats. Vi befinner oss i en tid mellan nyliberalism och framväxten av en ny dominerande samhällsform, en tid då det är möjligt att utmana det gamla och bygga en ny framtid baserad på jämlikhet.

Förändringarna i samhället innebär att vi behöver hitta nya sätt att organisera oss på. Varken de traditionella arbetarorganisationerna eller den traditionella vänstern har lyckats möta och svara på den nya politiska verkligheten. Därför organiserar vi oss som ett socialt fack.

Det sociala facket

Medan det traditionella facket organiseras utifrån arbetsplatsen så organiseras det sociala facket utifrån konflikter som sker i alla delar av vardagen. Det sociala facket som organisationsform är ett alternativ till traditionella politiska partier, fackföreningar och aktivistgrupper.

Genom kollektiv handling ska det sociala facket skapa praktiska lösningar på klassamhällets problem, utmana gränserna för vad som anses politiskt möjligt och vara del av en social rörelse som bygger demokrati underifrån.

Det sociala facket utgår från platserna där vi bor, lever och verkar – våra städer, orter och bygder. Problemen på lokal nivå hänger samtidigt ihop på nationell och global nivå. Därför är vi inte ett nätverk av lokala öar. Vårt sociala fack är istället ett gemensamt verktyg för att svara på våra problem på alla geografiska nivåer.

Vi arbetar för att öppna upp det privata och offentligas inhängningar för att öka det gemensamma i vardagen – i motsats till koncentrationen av makt i ett fåtals händer. Vårt sociala fack arbetar för att samhällets välstånd ska beslutats över och tillkomma alla som bor, lever och verkar i det.

Så här jobbar vi

Det här är de ideér som vägleder och formar hur vi gör politik.

Nyfikenhet

Vi anser oss inte ha alla svar på vad som fungerar och inte. Därför har vi ett nyfiket och undersökande förhållningssätt där vi testar nya sätt att göra och tala om politik.

Antagonistiska reformer

Vi vill förändra samhället i grunden. Därför ställer vi politiska krav som inte bara förbättrar våra liv här och nu utan också förändrar våra uppfattningar om vad som är politiskt möjligt. Dessa krav kallar vi antagonistiska reformer.

Intervention

När kriser och stora avgörande händelser sker agerar vi direkt i samhället med praktiska lösningar på sociala och politiska problem.

Massaktivering

För att förändra samhället behöver vi vara många. Därför vill vi aktivera människor i stora mängder för att förändra samhället genom kollektiv handling.