Tre fristående studieträffar om stadsdelskamp!

Vi läser om hur fyra olika organisationer sett på stadsdelskamp sedan slutet av 1960-talet och framåt.

Del 1, 19/2: FOLKMAKT

Organisationen Folkmakt startade i början av 1990-talet i Sverige, delvis som en kritik och brytning med den dåvarande anarkistiska rörelsen i Sverige. Den anarkistiska rörelsen i Sverige, menade Folkmakt, hängav sig åt ”livstilism” istället ville Folkmakt betona klassperspektiv och ”arbetarklassens självständiga kamper”. Några av dessa kamper kom man att skriva om i den egna tidningen med namnet Folkmakt var just stadsdelskamper.

Del 2, 26/2: AUTONOMT MOTSTÅND

Autonomt motstånd var en aktivistgrupp i Malmö verksam mellan 1998 och 2003. Gruppen arbetade bland annat med stadsdelsmotstånd, kampanjer mot statlig rasism och antiabortmotstånd. Autonomt motstånds stadsdelskamp tog sin avstamp 2001 i Södra Innerstaden i Malmö, under åren delade gruppen ut ett eget nyhetsblad Info-214 (de tre första siffrorna i de flesta postnummer i området), ordnade ”consultas” och bedrev kamper mot nedskärningar i området.

Del 3, 5/3: SVARTA PANTRARNA OCH PORTERE OPERAIO

På den sista studieträffen kommer vi att diskutera Svarta Pantrarnas ”free breakfast program” och hur den italienska gruppen Portere Operaio tänkte på sitt eget stadsdelsarbete som skapande av röda zoner. Det är två ganska olika texter med den gemensamma nämnaren att de handlar om stadsdelskamp i slutet av 1960-talet.

Var och när? Kl. 19.00. 19/2, 26/2 och 5/3, på Borgarparkens bygglek, Norra Fäladen (Lund).

Studiecirkeln är såklart gratis, och det krävs inga förkunskaper.

Texterna finns att ladda ner och läsa här: Del 1, Del 2, Del 3.

Välkommen!

Studiecirkel