De senaste 40 åren har kapitalismen genomgått stora förändringar. Borta är de gigantiska fabrikerna som istället ersatts av mindre produktionsenheter och just–in-time-leveranser, det pratas om en övergång från industrisamhälle till ett informationssamhälle, delande blir en allt större del av samhälle men där vi samtidigt ser företag gå in göra sig en vinst på densamma (se Uber och AirBnb) den samhällsingripande staten (keynesianismen) har tagit steget tillbaka och vi har inträtt i en nyliberal fas.

2008 kom sedan den största finansiella kraschen sedan 1930-talet som vi fortfarande lever inom och som inneburit stora åtstramningar för det offentliga världen över.

Vad innebär detta för oss som vill gå bortom kapitalismen? Har kapitalismen nåt vägs ände? Är arbetarklassen fortfarande de som ska omkullkasta kapitalismen? Vilken roll har det framväxande delandet för roll att spela?
Detta och annat kommer vi att diskutera utifrån Paul Masons bok Postkapitalism.

Första träffen är den 19e oktober kl 19:00 på Klossen på Ålidhem. Vi läser till då inledningen och de två första kapitlen.

På första träffen bestämmer vi sen datumen för kommande träffar och hur mycket vi ska läsa inför varje träff.

Det finns några få exemplar kvar av boken på svenska för den som vill ha. Den är gratis så länge en deltar på cirkeln. Det finns även en digital kopia på engelska av boken. Hör av er via kontaktformuläret eller på facebook-evenemanget om ni vill ha boken eller en digital kopia.

Facebook-event