Under hösten kommer Allt åt alla Malmö att studera och diskutera staden, och dess möjligheter för motstånd. Den första delen av studiecirkeln är två träffar bestående av Allt åt alla Uppsalas kompendium om kapitalism och stadsomvandling. I denna del kommer vi fördjupa vår förståelse tillsammans för hur kapitalismen omformar våra städer och vilka utmaningar det medför för oss som bor i dem.

Kompendium: https://minfil.com/W852x6i7b7/Kapitalism-och-stadsomvandling_pdf

Datum för de första träffarna:

18 Oktober. Vid detta tillfälle läser vi ur kompendiet:
S. 2 – FRÅN STORSKALIG PLANERING TILL ENTREPRENÖRSKAP av David Harvey

samt

S. 13 – NEW GLOBALISM, NEW URBANISM: GENTRIFICATION AS GLOBAL URBAN STRATEGY av Neil Smith, 2002

8 November. Vid detta tillfälle läser vi ur kompendiet:

S.28 – MULTITUDE AND METROPOLIS av Antonio Negri, 2002

Samt

S.34 – ATT GÖRA GEMENSAMMA RUM av Samira Ariadad & Rasmus Fleischer, 2010

Alla träffar äger rum på Spånnehusvägen 62B klockan 18:00

Del två av studiecirkeln kommer utgå ifrån strategier och motståndsformer i en urban miljö. Vad har andra gjort tidigare? Vad har fungerat? Och vad har vi att lära av CIA? Såväl konkreta strategier för motstånd som inspirerande exempel utlovas. Datum och läsning för studiecirkelns andra del publiceras senare.