Denna cirkelträff skulle ägt rum den 14 november 2012 men ställdes in och kommer därför ske nu den 6 februari 2013.

Som vi ofta återkommer till pågår i Umeå just nu en stor stadsomvandling. Få kan undgå hur nya bostadsområden uppstår, hur hela centrum känns som en byggarbetsplats, hur verksamheter flyttas och beslut överklagas. Umeå ska bli 200 000 invånare till år 2050, en tillväxtstrategi förankrad i idén om ”kulturdriven tillväxt”, med start i kulturhuvudstadsåret 2014. Umeå expanderar, hyror höjs och nya förutsättningar uppstår. Men samtidigt avbefolkas inlandet allt jämnt, en process tätt sammanhängande med Umeås tillväxt. I Dorotea, Åsele och i andra inlandskommuner gör befolkningen uppror mot indragna vårdplatser och minskade ambulanstillgångar.

Vi har påbörjat ett försök att undersöka dessa processer med noggrant. Vilket Umeå är på väg att växa fram? Hur relaterar staden till sin regionala omgivning? För vem byggs denna stad? Vilka kan hamna i kläm? Den 17/10 och 31/10 (event: http://www.facebook.com/events/352805571462359/) diskuterade vi kring dessa två tidigare rapporter ”Detta hus ska inte bli någon jävla galleria” och ”Umeå under omdaning”.

Nu vill vi fortsätta detta arbete genom att granska Umeås omvandling ur nya infallsvinklar. Vi vill – tillsammans med vänner, grannar och kamrater – skapa en berättelse om Umeå, en kritik, men också en idé om hur vi kan skapa en bättre stad!

Onsdag den 6 februari bjuder vi in till diskussionsträff. Vi läser texten ”Inte i vårt namn” (Not in Our Name), ett anti-gentrifieringsmanifest (*) publicerat av sociala rörelser som verkar i Hamburg och som med tiden skrivits under av ett myller av stadsaktivister, kulturarbetare, akademiker och stadsbor. Med utgångspunkt i detta fortsätter vi våra diskussioner om Umeås stadsutveckling, och hur vi kan gå vidare!

Texten finns här på svenska:
http://alarmsthlm.com/2010/02/23/434/

…och här på engelska:
http://www.signandsight.com/features/1961.html

6 februari
18.00, Kulturhuset Klossen på Ålidhem

* Gentrifiering – En process där boende i en stadsdel trängs bort och rikare grupper flyttar in.