Stora delar av miljonprogrammets områden står i akut behov av renoveringar. Men vad händer när miljonprogrammet väl börjar renoveras, och vem får betala kalaset?

Kulturgeografen Sara Westin vid Uppsala Universitet har undersökt vad som händer när miljonprogrammet renoveras i rapporten ”Men vart ska ni då ta vägen? – Ombyggnationer ur hyresgästernas perspektiv”. Rapporten har nyligen lyfts fram av Hyresgästföreningen pga dess alarmerande slutsatser – inget inflytande för hyresgästerna över processen och gigantiska hyreshöjningar som resultat.

I Umeå står liknande områden inför lika grundläggande renoveringar och även här finansieras dessa med den så kallade ”självfinansieringsprincipen” som innebär att standardhöjningen läggs på hyresgästen.

Inför denna studieträff läser vi rapporten i sin helhet (eller sammanfattningen i dokumentet om man bara hinner det) samt tittar på Hyresgästföreningens presentation av densamma. Vi träffs sedan för att diskutera slutsatserna, och hur det konkret kan påverka oss som hyresgäster.

Rapporten finns här
Hyresgästföreningens presentation i video finns här

  • Datum: Onsdag 18 januari 2012
  • Tid: 18.00 – 21.00
  • Plats: Kulturhuset Klossen, Ålidhems centrum