Idag utvidgades p-kassan till resor mellan Uppsala och Stockholm!

Resandet med kollektivtrafik mellan Uppsala och Stockholm berör väldigt många människor, som fram tills nu varit utlämnade åt de höga priser som UL och SL tar för resande på sträckan. Men från och med idag blir det ändring på det, när planka.nu  i samarbete med Allt åt Alla Uppsala börjar erbjuda möjlighet för plankare på sträckan att ansluta sig till p-kassan i Stockholm och få tilläggsavgifter från biljettkontrollanter betalda.

I samband med att SL och UL invigde det nya pendeltåget mellan Uppsala och Älvsjö högtidlighöll Allt åt alla Uppsala invigningen av p-kassan på plats på centralstationen.

Vi ser det här som en fantastisk möjlighet för resenärer mellan städerna att gemensamt sänka sina resekostnader drastiskt, samtidigt som vi tillsammans kan göra ett tydligt ställningstagande för en nolltaxa i kollektivtrafiken. På så sätt kämpar vi för ett samhälle som är rättvisare, smartare och mer miljövänligt. Det är genialiskt att betala tillsammans.