Kategorier
Allmänt

Politikernas lögner om byggplanerna i Borgareparken avslöjade

Byggplanerna för Borgarparken i Lund går i sommar in i ny fas med ”samråd” kring ett färdigt förslag. Politikerna bakom förtätningsplanerna har från början slängt sig med lögner i hopp om att komma undan kritik – men nu när det finns en konkret plan att jämföra deras löften med kommer de inte längre undan. I lokaltidningen Sydsvenskan såväl som på deras nämnd-möten har Allt åt alla Lund och Rör inte Borgareparken ställt dem till svars för sina brustna löften!

Läs detaljplanen här.

Debatt i Sydsvenskan:


Förtäta glesa villamattor istället
(2013-07-21 Sydsvenska Dagbladet)

Moderata ordförande för byggnadsnämnden i Lund, Christer Wallin, har ett antal gånger yttrat sig kring planerna på att bebygga Borgareparken och Svenshögsskolans gård. På det hela taget framstår hans uttalande ofta som en diger blandning av förvirring, okunskap och spelad oförståelse. Hans senaste påhopp, denna gång mot socialdemokraten Per Almén, slår dock rekord.

Till att börja med ljuger Wallin om planens innehåll. Han påstår att planen ska ta 3 000 kvadratmeter parkmark i anspråk, men att planen tillför drygt 7 000 kvadratmeter till Borgareparken. Det gör den inte. Planen tar mycket riktigt 3 000 kvadratmeter parkmark i anspråk. Men vad gäller de 7 000 kvadratmetrarna föreslår detaljplanen bara att en sådan möjlighet ska utredas i framtiden. Det kommer alltså gå utmärkt att först bebygga skolgården och parken, och i efterhand inse att det inte finns någon mark att tillföra parken.

Mer upprörande är hur Wallin slänger sig med Nimby-begreppet (”Not in my back yard”). Gång på gång de senaste 18 månaderna har vi i Rör inte Borgareparken förklarat att det inte är bostadsbyggande vi motsätter oss, utan dess orättvisa konsekvenser. Vi försöker inte skydda vår bakgård, vi vill värna en park och en skolgård. Vi representerar inte ett smalt egenintresse, utan den kollektiva rätten till stadens gröna allmänningar. Wallins försök att utmåla oss som egoister säger mer om honom själv än om oss.

Ska staden förtätas ska det ske rättvist. Vi som bor i studentkorridorerna, LKF-lägenheterna, bostadsrätterna och radhusen i stadens täta och välplanerade miljonprogram är beredda att bära en del av förtätningsbördan. Men bara när de glesa villamattorna som byggts de senaste årtiondena och skrytbyggena i Professorsstaden har omgestaltas.

Det kommer dock inte att hända med dagens politik. För våra kollektivt nyttjade gröna ytor kommer aldrig att värderas lika högt som kvadratmeterpriset på villamattornas verkliga bakgårdar. Trots det kommer vi att fortsätta att kämpa för Borgareparken, Svenshögsskolans gård och stadens alla allmänna ytor. Och vi kommer att vinna, för till skillnad från Wallin har vi en politik för morgondagens rättvisa stadsutveckling.

Ett annat Lund är möjligt!

Erik Andersson, Förbundet Allt åt Alla och Rör inte Borgareparken

____________________________________________________________

Replik från Christer Wallin (M) (2013-07-21 Sydsvenska Dagbladet)

Erik Andersson företräder tydligen ett antal rörelser som alla har som enda mål att stoppa förtätning kring Fäladstorget. Tyvärr är han förblindad av det faktum att han enbart ser det som ett mål, det vill säga ”inga nya bostadsrätter i min närhet”.

Jag har emellertid respekt för Eriks åsikter och värdesätter dem. Men att vägra minsta förändring är ett misstag, torget behöver vitaliseras för att passa in i moderna och attraktiva stadsmiljöer.

Tydligen har jag varit otydlig eller gett fel budskap kring ytornas matematik, för där har Erik i sin insändare dessvärre en felaktig uppgift (ledsen om den härrör från mig).

I planen som nu är på väg till samråd tas mycket riktigt 3 000 kvadratmeter i anspråk av dagens park, 1 300 kvadratmeter är så kallad ”lågvärdig parkmark” det vill säga gräsremsor och smala buskage längs med dagens bebyggelse, 1 700 kvadratmeter är en inhägnad hundrastgård som föreslås flyttas.

Erik har helt rätt i att de 7 000 kvadratmeter högvärdig parkmark som vi i Alliansen föreslår tillförs Borgareparken är utanför planområdet. Det är nämligen den yta som vi tillför i parkens sydöstra hörn då vi avser att flytta Humleboskolan till en lämpligare plats. Det är ett politiskt beslut som vi avser att fullfölja, så allvaret bakom Alliansens intentioner behöver Erik inte oroa sig för.

Jag utgår från att när just den detaljplanen kommer upp på samråd blir inte protesterna lika stora. Eriks och alla andras synpunkter kommer att beaktas igen i det samråd som planeras efter sommaren.

Till sist måste jag kommentera protest-organisationernas (eller är det Eriks egna?) uttalande om att förtätningar i Lunds stad inte kan bli aktuellt förrän alla villaområden och Professorstaden har omgestaltats.

Det kan ju låta som en vacker politisk ambition, men förtätning kräver tillgänglig mark, och om villaägare, bostadsrättsinnehavare och fastighetsägare inte vill bygga på den mark de äger, då kan vi från byggnadsnämnden inte tvinga fram det.

Christer Wallin
____________________________________________________________

Nyliberal stadsplanering ett problem för hela Lund (Sydsvenska Dagbladet 2013-07-31)

För att vara en topp-politiker har Christer Wallin förvånansvärt få strängar på sin lyra (SDS den 21 juli). Istället för att faktiskt kontra några av de argument som vi i Allt åt alla eller Rör inte Borgareparken för fram, inleder han sin insändare med en ytterligare tillspetsad lögn. Givetvis är inte vårt enda mål att stoppa förtätning kring Borgareparken, som Wallin påstår.

Vi har sedan vi började cirkulera Rör inte Borgareparkens upprop för ett år sedan samlats kring tre punkter: det finns ett akut bostadsbehov i Lund, men byggandet måste belasta hela stadens befolkning på ett rättvist sätt och urbana allmänningar så som Borgareparken (eller Folkparken) får inte offras utan lokalbefolkningens samtycke. För oss är planerna för Borgareparken bara ett, om än ett alldeles extremt, uttryck för en vansinnig, nyliberal syn på stadsutveckling. Vad vi kräver är rättvisa, inte den typ av särbehandling som de finare kvarteren får.

Den nyliberala bostadspolitiken är ett akut problem för hela staden. Den är beredd att offra stadens gröna platser var helst det finns en kortsiktig ekonomisk eller politisk vinst att göra. Denna politik skyr inte att pressa upp hyresnivåerna i stadens kommunala lägenheter genom standardhöjningar och riggade förhandlingar, och den tvekar inte i att pressa samman arbetarklassen i förtätning efter förtätning.

Eftersom minnet för männen vid makten ofta inte är längre än en mandatperiod är det kanske läge för en kort historielektion. Det krävdes husockupationsvågen 2008-2009 för att föra upp bostadsbyggandet på den politiska agendan. Efter ett år av debatt var olydnad, demonstrationer, ockupationer och konfrontationer det som fick igång bostadsbyggandet i Lund till de rekordnivåer som det nu är på väg mot.

Om inte stadens makthavare lyssnar på folket och tar hänsyn till våra gemensamma behov i form av parker, skolgårdar och offentliga miljöer kommer motsättningarna i detta bostadsbyggande att växa och en ny våg bryta fram. Hur denna kommer att se ut får framtiden utvisa. Att den kommer kan jag garantera, eftersom svallet redan hörs för alla som vill lyssna. Frågan är vad flodvågen kommer att lämna efter sig sedan nyliberalismens stadsplaneringsdogmer svepts undan

Erik Andersson, Förbundet Allt åt alla Lund, samt Rör inte Borgareparken.

 

Kategorier
Malmö

Allt åt alla i panelsamtal på Malmöfestivalen

En sen augustikväll på Hedmanska gården och moderatorn från Malmös Feministiska nätverk ger en känsloladdad beskrivning av Malmö som en krävande kärleksrelation. Allt åt alla plockar upp tråden och tillägger att det är ett förhållande som andra, antagligen riktigt dåliga föräldrar, bestämmer villkoren för.

Titeln på samtalet är ”Vi måste prata om Malmö”. Det hade kunnat tilläggas: Men inte på det sätt som politiker och massmedia gjort hitintills. Malmös Feministiska nätverk har samlat folk som i sin vardag inte bara ser konsekvenserna av politikernas beslut utan också måste tampas med dem. Det är  socionomer, socialarbetare och ”aktivister” (En parentes om att urskiljas som det till skillnad från att vara medborgare…).

Flera av deltagarna sa att de ville se fler konflikter lyftas fram. Vi håller med om att Malmöborna inte behöver fler ”gulliga och kramiga arrangemang” för att hantera det negativa i stan. Riktigt vad som är dåligt i Malmö var dock deltagarna inte lika överens om. Frågorna om vems röst som egentligen hörs och om fördelningspolitik går ofta hand i hand. En del av det skeva i berättelsen är dock inte bara vem som hörs utan vad som sägs. Paneldeltagarna var inte helt överens om vad som måste sägas och hur.

Allt åt allas käpphäst är (naturligtvis) att segregationsproblematiken identifieras bäst när vi tittar på västra Malmö istället för det som normalt beskrivs som ”utanför”, till exempel Rosengård och Lindängen. Malmös politiker bygger faktiskt en stad för människor som inte bor här nu, utan för en köpstark, ”kreativ”, välutbildad klass som börjat tränga undan den befintliga befolkningen. Det såg vi i bygget av Västra hamnen när pengar togs från Kroksbäck, Lindängen och Södra innerstan. Och budskapet studsar nästan ut från mellan raderna i nya översiktsplanen. (Läs mer om vad Allt åt alla tycker om den här: https://alltatalla.se/malmo/yttrande-over-planstrategi-for-malmo-stad)

I panelen fanns en skala från starkt politikerförakt (ni vet vilka vi är) till misstro till politikertilltro, representerat. Många bra exempel från respektive paneldeltagares verklighet togs upp som konkret illustrerade detta. Det är information om hur Malmö stad fungerar som inte helt enkelt låter sig googlas fram: Hur kommunen bestämt att inget av socialtjänsten ska läggas på entreprenad men hur den regelmässigt ändå gör det, hur Malmö tog 20 miljoner från projektet Välfärd för alla för att finansiera en semifinal av America’s cup, vetskap hos socialtjänsten om hur många ungdomar som är papperslösa och utan bostad men som socialtjänsten inte arbetar med, etc.

Från publiken kom ett vittnesmål som berörde nästan allt som panelen tagit upp och rev ner applådåskor: En kvinna boende på Seved som för 13 år sedan började påtala för politiker (”herrar över 45”) var utvecklingen av området var på väg. Hon fick rätt men de, som hon sa ”ryggdunkargänget”, nonchalerade henne förstås och kallade henne för ”hysterisk mamma”. Med personlig koppling till 30- och 40-talets Tyskland kunde hon också se hur det rasistiska trynet sticker upp i Malmö. Arbetarklassen i Malmö är välutbildad men får inga jobb: ”Vi på Seved hade kunnat vara självförsörjande om vi fick arbeta med de jobb vi var utbildade för”. Hon var tvungen gå hem för att hennes son var rullstolsburen och hissen i hyreshuset än en gång var trasig…

Jo, vi måste prata om Malmö. Vi måste prata om de konflikter som politiker skapat, om var pengarna tas ifrån och till vad de går, om vem som räknas som Malmöbo, om vilka ideologiska viljor som faktiskt driver utvecklingen. Vi måste prata om vad vi vill att Malmö ska vara och börja dra gränser för vad vi tolererar att politiker gör.

Tack till Malmös Feministiska nätverk som arrangerade!

 

———————————

Eftersom vi inte frågat paneldeltagarna publicerar vi inte deras namn här. Om du vill läsa mer relaterat till panelsamtalet kan vi tipsa om

http://malmosfeministiska.wordpress.com/

https://brytatystnaden.wordpress.com/

http://www.malmokommissionen.se/

Kategorier
Evenemang Stockholm

Operation dicken: Kukmätning med Pär Ström

Måndagen den 5 mars kl 18.00 har den svenska antifeminismens frontfigur Pär Ström kallat till en pubträff på Charles Dickens i Stockholm. Han bjuder in stort: ”Alla genus- och jämställdhetsintresserade är varmt välkomna!”, skriver han på sin blogg. Naturligtvis känner vi oss träffade! Vi hörsammar härmed denna inbjudan och tar tillfället i akt att reda ut ett och annat missförstånd. En skara kränkta herrar som träffas för att planera hur de ska störta det ”feministiska mansförtrycket” i Sverige motsvarar kanske inte riktigt vår bild av en diskussion för genus- och jämställdhetsintresserade.

De får inte tjuvstarta 8 mars utan oss. Därför vill vi med vår närvaro låta det bli en riktig diskussion!

Att mäta kuk med Pär Ström och Pelle Billing är inte en enkel sak, det fordrar förberedelse. Syster, häng på dig lösskägget och mustaschen! Broder, damma av den rosa galaklänningen, så går vi och diskuterar jämställdhet med antifeministerna. Cross och trans mot deras svart och vitt!

Män ska vara män, kvinnor ska vara kvinnor. Så tänker de. Olika världar, med olika roller – men formellt jämställda. Det är de strömska jämställdisternas mantra. Det passar sig bara inte att kvinnor blir poliser. Och millimeterrättvisa ska gälla inom jämställdhet: ska det få finnas kvinnojourer (dessa lömska propagandacentraler) så måste lika mycket resurser gå till mansjourer, ska det finnas genusstudier (statsfeministisk propaganda) så måste det finnas mansstudier.

Hur kan vi ens tala om kvinnor som misshandlas i hemmet – när det finns snubbar som får stryk utanför korvgrillen? Och i familjen är det i själva verket kvinnan som bestämmer, detta matriarkat där männen jagas bort från sina barn, förvägras rätten att vab:a, ta ut sin föräldraledighet och sköta hushållsarbete. Med ryt och rut ska kvinnorna drivas ut ur denna bastion. Så lyder jämställdisternas klagosång. Feminismen har gått för långt – nu är det männen som är förtryckta. Feministerna måste alltså stoppas.

Pubmötena brukar ske en gång i kvartalet och organiseras av mansgurun Pär Ström, Timbrokusinen Den Nya Välfärdens jämställdhetsansvarig. Denna gång har han även besök av sin skånska vapendragare Pelle Billing. Även kommentarfältherrarna i Moderatmännen, kända för sitt drev mot Turteaterns uppsättning av SCUM-manifestet, har lovat att dyka upp. Därmed är Sveriges kvinnohatande nobless samlad.

Må överläggningarna bli kreativa! Välkommen – i jämställdhetens namn!

/ Förbundet Allt åt alla Stockholm – en fraktion av SCUM.

Facebookevent.

Kategorier
Klipp

Rapport följde med på överklassafari

Rapport följde med på överklassafari

Kategorier
Klipp

Allt åt alla debatterar överklassafari med kristdemokrat

Ur Gomorron Sverige 19 janurari, klockan 06.53 Är bussning till rika områden ett bra sätt att visa på klassklyftor? Debatt