Den 3 maj går Socialistiskt Forum av stapeln i Umeå, denna gång i Universitetets lokaler från 10.00 till 18.00.
Under dagen kan besökaren helt gratis ta del av panelsamtal, föreläsningar, workshops, bokbord och mycket därtill.

Vi i Allt åt Alla Umeå deltar på lite olika sätt på forumet:

——————–

Föreläsning: Stadsomvandlingen i Umeå
11.00

Umeå genomgår just nu en stadsomvandling som saknar like i stadens historia. Nya översiktsplaner har antagits, korvvagnar likriktas, höghusen reser sig ur marken, stadsbiblioteket ska flyttas, kulturdriven tillväxt är det ny mantrat, ett ”vackert ansikte” mot älven byggs, Apberget har rivits, kulturlokaler trängs bort från centrum med mera.

Föreläsningen är en genomgång av processer och projekt kopplade till stadsomvandlingen och i vilken mån vi kan förstå de olika delarna som del i en större helhet.

——————–

Workshop: Vad är en allmänning? 
10.00

Efter en kort, introducerande presentation av allmänningens funktion, den historiska kopplingen mellan det allmänna och kapitalismens tidiga stadier samt Allt åt Alla Umeås verksamhet med allmänningar, samtalar vi i mindre grupper kring frågor såsom vad det allmänna är och kan vara och allmänningarnas/det allmännas begränsningar.

——————–

Fikaallmänning på Socialistiskt forum
Arrangör: Allt åt Alla Umeå tillsammans med alla besökare under forumet!

Varje lördag under våren har det varit fikaallmänningar på Klossen på Ålidhem, enligt principen ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. Den 3 maj flyttar fikaallmänningen till Socialistiskt forum!

Alla som vill tar med sig och lämnar fika och alla som vill ha får ta för sig av det som finns (även de som inte lämnat in något), utan att det kostar några pengar. Har du inte med dig något ätbart denna gång, kanske du kan ha det en annan. Och alla kan (efter ork och lust) hjälpas åt med allt: diskning, bordstorkning, kaffekokning o s v. På så sätt skapar vi en allmänning, en plats och en tillgång där vi inte är anställda och kunder med varandra; där vi inte byter utan delar; där vi sköter saker gemensamt. Istället för att leka affär, bygger vi upp ett annat sätt att organisera vardagssysslorna tillsammans.

I samband med fikaallmänningen kommer också en presentation att hållas om vad allmänningar är och om varför de är viktiga. Så oavsett om du tar med dig nåt att bjuda på (glöm inte ingredienslista) eller ej: kom förbi och ta en fika!

——————–

Dessutom håller vi bokbord med klistermärken, böcker, pamfletter, info och lite annat. Forumet har en mängd andra intressanta programpunkter där till, som vi rekommenderar att ni kollar in. Vi ses den 3 maj!