Kategorier
Malmö

Våra lärdomar av oktoberrevolutionen 1917

Idag organiserar vi i Allt åt alla Malmö oss både i det lilla lokala och i de större samhällskonflikterna på nationell och internationell nivå. Dels genom stadsdelsnätverket Möllan åt alla som ska öka tryggheten i området och stärka solidaritet så att vi ges möjlighet att sätta press på till exempel hyresrättsägarna Heimstaden och säkra vår tillgång till bra bostäder. Under de senaste åren har vi har tagit flera steg för ökat sammarbete och organisering tillsammans med mycket intressanta sociala rörelser som sprungit ur nedskärningar i välfärden, hårdare migrations- och flyktingpolitik eller frågor som rör rätten till staden.

Nu i november 2017, uppmärksammas 100årsjubileet av den ryska revolutionen av många. Den främsta lärdomen från ryska revolutionen är dock inte att se den som manual för hur vi ska agera i våra konflikter idag eller som mall för vad vi ska uppnå nu. Den främsta lärdomen, och anledningen till att uppmärksamma jubileet, handlar istället om att förstå och komma ihåg att det som anses omöjligt kan göras möjligt, när vi organiserar oss.

Vi vill hela tiden utforska både möjliga praktiker och möjliga allianser för att hitta nya sätt att få makt och inflytande över våra liv. Detta är i grunden och i likhet med ryska revolutionen ett omfattande demokratiskt experiment som vi måste lyckas med.

Utan narcissistisk nostalgi, med nyfikenhet och öppenhet gentemot kämpande kamrater, hör vi revolutionens slagord eka:
*Fred
*Bröd
*All makt åt folket

För det goda livet åt alla – För en framtid värd att tro på!

Kategorier
Allmänt Evenemang

En vecka av allmänningar // 18 – 24 maj 2015

11149115_913058335383171_1113622322984887151_n

Vi vill bjuda in er att delta i ett socialt experiment: Att under sju dagar (18-24 maj 2015) skapa ett myller av allmänningar över hela staden.

Att skapa en, om än tillfällig, levande bild av ett potentiellt Umeå med det gemensamma i fokus. En bild av grannar och vänner som kommer samman, öppnar upp tomma lokaler, tar över gårdsplan och öde parkeringar för att tillsammans skapa och dela resurser.
Allmänningsveckan fungerar som en chans för grannar att prova på att skapa allmänningar i sin närmiljö. Vår förhoppning är att vissa av dessa små försök ska bli ett första steg mot ett mer permanent allmänningskapande i riktning mot en jämlikare, mer demokratisk stad.

////// Vad är en allmänning? //////

En allmänning är något som varken är offentligt eller privat – utan gemensamt. Ett skapande och/eller förvaltande där deltagande är fritt och frivilligt, processen öppen och genomskinlig, och resultatet tillgängligt för alla oberoende av insats. ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”, i praktiken.

Det kan vara en cykel- eller bilverkstad där människor hjälps åt att lösa varandras problem och dela kunskap. Det kan vara ett gratisfik där alla som kan tar med sig fika, och alla som kommer förbi får ta del av det som finns. Det kan vara en kvällsskola där grannar föreläser kostnadsfritt för varandra. Eller en mötesplats där kläder lämnas in, så att alla som behöver kan ta för sig. Bara fantasin, och människors förmåga att organisera sig tillsammans och bygga strukturer, sätter gränser för innehållet.

///// Hur skapar vi en allmänning under veckan? //////

Vi har tagit fram en guide i fem steg för er som är intresserade av att skapa någon form av allmänning under allmänningsveckan. Det går i princip att börja helt på egen hand, men är en fördel om man är i alla fall 2-3 personer som hjälps åt.

1. Bestäm dig/er för vilken typ av allmänning som ska skapas. Kanske ett litet bibliotek i trapphuset? En gratis cykelverkstad eller varför inte ett litet kvartersfik? Försök att utgå från vad du/ni själva har för kunskaper, vad ni är bra på eller kan göra som andra i närområdet kan ha användning för.

2. Välj ut en plats, tid och datum då allmänningen ska upprättas (vare sig den ska vara tillfällig eller permanent). Kanske finns det en kvarterslokal som går att boka, eller så går det att hålla till ute på gården eller någon annan välbesökt offentlig plats?

3. Sprid information! Tänk på vilka du/ni riktar er till. Vars kan de nås? Kanske går det att göra en liten lapp och sätta upp i trapphusen och tvättstugan? Skriv titel (exempel: ”cykelallmänning”), datum, plats och tid. Om du/ni vill ha en liten förklaring av vad en allmänning är kan ni kopiera delar ur texten här ovanför. Lägg gärna också ut informationen här på evenemangets vägg så hjälper vi till att sprida information via nätet. Kanske finns det också någon facebook-grupp där boende samlas i ditt/ert område där det går att sprida informationen?

4. Gå igenom vad som behövs för att genomföra allmänningen. Är det ett gratisfik så kanske det ska bakas lite bullar och kakor, lånas ihop kaffebryggare, vattenkokare och porslin? Är det en cykelverkstad behövs kanske lite verktyg, däcklagningar och liknande? Ska ni fixa ett litet bibliotek i kvarterslokalen behövs kanske en hylla?

5. Sätt igång! Försök hitta sätt att minska glappet mellan skapare och mottagare. Var inte rädd för att göra fel, utan testa vad som fungerar och se hur det går. Hur kan de som kommer till allmänningen inkluderas i att upprätthålla den?

Lycka till!
——————–
[Allmänningsveckan är en lokal temadel av den årliga Stadskampsveckan som sker samma datum i bland annat Umeå, Stockholm och Malmö. Hela programmet för stadskampsveckan i Umeå presenteras här: https://www.facebook.com/events/980799475264417/ ]

Kategorier
Evenemang

Klädallmänning på Ålidhem

Klädallmänning
Lördag 1 november, 14.00 – 16.00
Kulturhuset Klossen, bredvid Ålidhems centrum

[INFORMATION IN ENGLISH FURTHER DOWN]

Höst och begynnande vinter. Många har en massa kläder som inte används och som kan och borde komma andra till användning. Den 1 november ordnar vi återigen klädallmänning på Klossen på Ålidhem. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Mota kylan med att bygga allmänningar!

En klädallmänning fungerar på följande sätt:
1. Gå igenom din garderob. Tag med kläder som du vill ge bort. Hela och rena förstås!
2. Packa upp på plats.
3. Har du inte med dig några kläder till allmänningen så gör det absolut inget. Det här är ingen bytardag med bytessystem (plaggräkning, kvitton); allt sånt slipper vi. Du har samma rätt som alla andra att ta del i och av våra gemensamma tillgångar efter eget bevåg.
4. Hjälp till att sortera, rensa och hålla ordning bland kläderna. Om många gör lite var så blir det mindre att göra per person.
5. Välj och vraka och prova och ta hem!

Här är hålltiderna för dagen:
Klädallmänningen är öppen kl 14.00–16.00
Iordningställande från kl 11.00
Inlämning kl 12.00–16.00
Städning kl 16.00–17.00

All hjälp med iordningsställande innan och städning efteråt uppskattas som alltid!

Missa inte heller fikaallmänningen som äger rum på samma plats kl 14–18! Samma principer gäller där. Evenemangslänk: https://www.facebook.com/events/706409536118657/

Välkomna!

**** ***** **** *****

Autumn turns into winter. Many people have heaps of clothes that they aren’t using, and which can and should come to use for others. November 1st we once again arrange a common clothes pool at Klossen in Ålidhem. From each according to one’s ability, to each according to one’s need. Keep the cold away by creating commons!

This is how it works:
1. Go through your wardrobe. Pick out clothes that you don’t use or need. Of course they must be washed and whole.
2. Bring the clothes with you and put them into the commons.
3. If you have no clothes for the commons, that’s no problem. Everyone has the same right to participate and take share in our common resources, even without putting clothes in.
4. Help with sorting and keeping tidy the clothes piles.
5. Pick and choose and try on and bring home!

These are the times:
The commons are open 2–4 PM.
Preparations from 11 AM.
Leave clothes 12–4 PM.
Clean-up 4–5 PM.

All help with preparations before and clean-up afterwards is as always much appreciated!

And don’t miss the common fika at the same place 14–18 PM! The same principles area at work there. Event link: https://www.facebook.com/events/706409536118657/

Welcome!

Kategorier
Evenemang

Fikaallmänningar på Ålidhem


Fikaallmänningar

varje lördag
klockan 14.00–18.00

Sedan september 2013 har en så kallad fikaallmänning regelbundet ägt rum på kulturhuset Klossen vid Ålidhems centrum i Umeå. Kanske har du varit där någon gång. Kanske läser du om det för första gången här och nu.

Vi startade upp detta projekt som ett försök att skapa ett alternativ till alla de fik runt om i stan där prislappen på en kopp kaffe och en chokladboll ständigt växer sig större i takt med profitkraven. Vi ville skapa en allmänning i vårt bostadsområde, ett gemensamt utrymme där andra regler än penningens styr; ett annat sätt att fika på. Principen är mycket enkel: Vi turas om att fixa fikabröd och andra ätbarheter. Tillgången till fikat är sedan öppen för alla, utan kostnad. Och ju fler vi är som deltar, desto mindre ansträngning krävs per person.

Nu har det varit juluppehåll, men på lördag öppnar vi upp fikaallmänningen igen! Från och med den 25 januari fyller allmänningen foajén på Klossen varje lördag, klockan 14.00–18.00. Kom förbi med eller utan sällskap. Har du nåt fikabröd till övers hemma i skafferiet, ta med det att dela med dig av, eller dra ihop en bakkväll med dina vänner innan. Ju mer som görs tillsammans, desto roligare blir det!

Vi börjar med förberedelserna ungefär en timme i förväg, sköter om platsen under tiden, och stannar kvar efteråt och plockar undan. Det är bara att hjälpa till så mycket man kan och vill.

Välkomna!

Allt åt Alla Umeå har en självständig allmänningsgrupp, som utöver att sköta om och utveckla fikaallmänningen även sysslar med flera andra liknande projekt i olika skalor. Vill du vara med och planera tillsammans med oss eller är ni några som funderar på att starta upp egna allmänningar; kom gärna förbi någon lördag och snacka lite! 

Kategorier
Evenemang

Bokallmänning på Klossen

Har du någon bok som du tycker andra borde läsa? Eller har du för många böcker, men inte tid att nyttja dem alla? Göm dem inte i bokhyllan eller förrådet, utan dela med dig av dem!

Vill du ha något spännande, roligt eller intressant att läsa? Söker du en speciell bok, men vet inte var du ska börja? Kom förbi och se om någon kan hjälpa dig!

Allt åt Alla Umeå arrangerar återigen en bokbytardag på Kulturhuset Klossen, Ålidhem, den 7 december.

Lämna så många böcker du vill, ta så många du behöver. Genom att dela våra resurser gemensamt kan vi berika varandras liv, utan att det behöver kosta oss särskilt mycket alls.

 • 7 december
 • Klossen, Ålidhem
 • 12.00 – 15.00 
Kategorier
Evenemang

Allmänning: Cykelverkstad

Många har frågat efter en sista cykelverkstadsallmänning innan vintern slår till, så vi kör en parallellt med fikaallmänningen nu på lördag! Vi hjälps åt att spänna ekrar, dra åt skruvar och bultar, byta till vinterdäck och slang och annat spännande. Tillsammans lär vi av varandra!

Har du material eller verktyg så får du gärna ta med det. Har du inte möjlighet att ta med något, du kanske inte ens har någon cykel, kommer du för sällskapet.

Vi ses!

 • Lördag 9 november
 • 12.00 – 16.00
 • Kulturhuset Klossen, Ålidhem 
Kategorier
Evenemang

Allmänning: Gratis kvartersfik

På lördag är det dags igen! Vårt gemensamma fik slår upp portarna 12.00 och håller igång till 16.00. Har du möjlighet kan du ta med något att bjuda då, annars blir du bjuden av andra.

Så kom förbi, ta en fika och prata lite, eller varför inte ta en bok från vår bokallmänning att kika i medan du sörplar ditt te, kaffe eller saft?

Obs! Tänk gärna på våra allergiker, en innehållsförteckning kan vara bra. Och på så sätt kan du ju även sprida det där alldeles underbara receptet till alla andra!

 • Lördag 28 september
 • 12.00 – 16.00
 • Kulturhuset Klossen, Ålidhem 
Kategorier
Evenemang

Allmänning: Nordic CC Film Festival

Nordic Creative Commons film festival består av en mängd filmer under den fria creative commons licensen.

Mellan den 30 augusti och den 8 september arrangeras visningar på flera platser i de nordiska länderna och i resten av Europa av filmentusiaster.

Vi fixar två heldagar med gratis film på stor bioduk Fredag och Lördag den 6-7 september, 16.00 – 23.00! Dessutom bjuder vi på gratis fika, men ta gärna med själv och dela med dig om du kan.

FREDAG 18.00-22.45
18.00 Big Buck Bunny loves CC (http://www.nordicfilmfestival.cc/?page_id=290#bigbuck)
18.10 Biljardkungen (http://www.nordicfilmfestival.cc/?page_id=290#biljard)
18.23 Maud & Leo (http://www.nordicfilmfestival.cc/?page_id=290#maud)

18.55 PAUS

19.00 TPB-AFK (http://www.nordicfilmfestival.cc/?page_id=290#AFK)

20.22 PAUS

20.50 Elephants Dream
21.00 Sintel (http://www.nordicfilmfestival.cc/?page_id=290#Sintel)
21.15 Die beauty (http://www.nordicfilmfestival.cc/?page_id=290#DIE)

LÖRDAG 17.00-21.45
17.00 Big Buck Bunny loves CC (http://www.nordicfilmfestival.cc/?page_id=290#bigbuck)
17.03 Big Buck Bunny
17.14 Caminandes (http://www.nordicfilmfestival.cc/?page_id=290#caminandes)

17.15 PAUS

17.30 Vet ni!? Gentrifiering! (http://www.nordicfilmfestival.cc/?page_id=290#vetni)
17.45 People before profits (http://www.nordicfilmfestival.cc/?page_id=290#people)
18.00 15M (http://www.nordicfilmfestival.cc/?page_id=290#M)

19.15 PAUS

19.45 Naomi och hjärtekrossarna (http://www.nordicfilmfestival.cc/?page_id=290#naomi)
20.15 Nasty old people (http://www.nordicfilmfestival.cc/?page_id=290#nasty)

Vill du hjälpa till på något sätt? Säg till på plats eller skriv till oss på umea@alltatalla.se

[En allmänning är devisen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” omsatt i praktik. Deltagande är frivilligt, ingen vinst görs och resultatet är tillgängligt för alla]

Kategorier
Evenemang

Allmänning: Konstbytarluncher

Allt åt Alla Umeå ordnar konstbytarluncher på Kulturhuset Klossen. Kom och byt till dig ett konstverk. Ta med dig en bild du vill ge bort, en egenmodelerad surrealistisk skulptur, din favoribild utskriven från nätet, ett collage baserat på senaste årets skönaheminredning eller en stickad installation. Du kan också komma utan något alls. Det viktigaste är att du vill ha konst. Vi har laddat upp med målningar, fotografier, broderier och reproduktioner som du kan byta till dig eller helt enkelt bara bära med dig hem.

[En allmänning följer principen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Deltagande är frivilligt, ingen vinst görs och resultatet är tillgängligt för alla]

onsdag – fredag
4 – 6 september
Kl 12.00 – 13.30
Kulturhuset Klossen vid Ålidhems centrum, Umeå.

Kategorier
Evenemang

Allmänning: Gemensamt kvartersfik

Det är dags för endagsallmänning än en gång. Det är februari. Det blir fika!

Som en del i allmänningsvintern och -våren håller vi den 24 februari ett öppet, gemensamt kvartersfik på Klossen. En massa plats för både fika och samvaro. Som vanligt gäller allmänningsprincipen. De som kan tar med sig fikabröd (bakar eller köper) och alla får äta helt utan att det kostar pengar! Så planera in en fika med vänner och familj redan nu, eller kom spontant och snacka med grannarna.

Allmänningarna är till stor del experimentverkstäder, där vi vill testa andra former att ordna våra liv, som inte kräver lönearbete. En liten tanke att fundera på: Tänk så praktiskt det vore om vi kunde permanentera kvartersfiket, ha öppet ofta. De som inte kan hjälpa till en gång, kan göra det vid ett annat tillfälle, och de som hjälper till nu slipper andra gånger. På så sätt skulle kalaset gå runt utan att någon behöver anstränga sig (eller betala) särskilt mycket. Så-gott-som-gratis är gott! Och för den delen, vilka andra saker skulle kunna fungera på samma, gemensamt ordnade sätt?

Vi vill uppmana alla ”fikaleverantörer” att ta med sig en ingredienslista, så att de som är allergiska eller av annan anledning behöver veta innehållet i fikat, inte behöver vara oroliga. Av samma anledning avråder vi från bakverk med jordnötter i, pga livsfarligt. I övrigt, fritt fram för semlor, kanelbullar, kakor, godis, vetelängder, frukt, tårta, chokladbollar, smörgåsar osv. Kaffe, te och saft kommer att finnas på plats. Och om någon har plastbunkar och liknande till övers, är det mycket välkommet. Vad tycker ni behövs?

 • Söndag 24 februari
 • 12.00–16.00
 • Kulturhuset Klossen (Ålidhems centrum)

Ni som tar med er fika mm får gärna komma lite tidigare, men det går förstås bra att lämna under hela dagen. Och vill ni hjälpa till med att lyfta bord osv, kom 10.00. Varmt välkomna allesammans!

Kategorier
Material

Kvartersbladet Gemensamt! nr 8

Ännu ett nummer av vårt kvartersblad ”Gemensamt!” är ute och cirkulerar bland boende på Ålidhem. Bladet släpptes i samband med vår Bokbytarallmänning på Klossen den 19/1-2013 och hade därför tema kring ”information”.

Bladet går att läsa som PDF här:
gemensamt_8