Pelle Billing och Pär Ström bjöd in till pubträff i Stockholm, och välkomnade alla som var intresserade av att diskutera genus och jämställdhetsfrågor.

Vi i Allt åt Alla Stockholm tog givetvis upp inbjudan, eftersom vi inte vill att ett gäng s.k. ”jämställdister” oemotsagda ska kunna ”vältra sig i antifeminism” (som en av deras deltagare uttryckte det). Särskilt inte som vi faktiskt var välkomna, vilket Pelle Billing klargjorde ett flertal gånger.

Det var svårt att uppskatta hur många som egentligen kom, som mest gick det knappt att röra sig i lokalen. Pelle Billing uppskattade oss till ett 80-tal glada feminister och Pär Ström skattade sina egna styrkor till ett 30-tal män. För de utgjorde med enskilda undantag mest män.

I den här trånga röran väntade vi på att Pär Ström skulle styra upp mötet. När det inte skedde så fick Sebastian från Allt åt Alla be alla att lugna sig lite och undrade hur vi skulle styra upp det här. Vi föreslog att använda ett diskussionsunderlag, vilket Pär Ström avböjde. Informellt med mycket mingel skulle det vara. Utmärkt. Därefter tog Maria Sveland ordet och frågade Pär Ström varför hen hatar feminism. Man kan säga att sorlet i lokalen steg.

Och här är det på sin plats att verkligen tacka Maria Sveland för att hen kom och för hens fantastiska insats. Hen stod senare och diskuterade med en ”jourhavande man” som driver en s.k. mansjour. Mannen hade tidigare skickat anonyma mail till Sveland och ville veta varför hen inte hade svarat. Den jourhavande mannen ville inte presentera sig den här gången heller, men när det var dags att avsluta kvällen var hen mycket upprörd över att vi ”förstört deras möte” och ville slåss. Vi avböjde erbjudandet.

Mian Lodalen beskrev det som att diskutera med någon som på allvar menar att jorden är platt, och det hade hen rätt i. Det krävdes finkänsla, pedagogisk förmåga och framför allt tålamod för att diskutera med de här männen. Lättast var det om man hade skägg och rutig skjorta, men de kvinnliga feminister som var på plats beskrev en genomgående sexualiserande attityd från jämställdisterna, för att inte nämna direkta hot. Det verkar som om jämställdisterna inte är särskilt jämställda i sina samtal, att det snarare är helt avhängigt könet på den de diskuterar med. Så här beskriver Stephanie, som var med under kvällen, ett exempel:

Jag, som kallar mig feminist och inte tillhörde Pärs och Pelles “grupp”, hade en väldigt bra diskussion med en kvinna som höll med ‘er’ [”jämställdisterna”] men mitt upp i diskussionen kommer en jämställdist in och börjar bokstavligen gorma, avbryta och vill inte ens lyssna på någon av oss. Han sa bara “Du är inte för jämställdhet, du är antijämställdist” till mig och när jag försökte utveckla samtalet till en konstruktiv diskussion rörande bland annat kvotering, positiv särbehandling och kring en artikel som SvD publicerat angående kvinnliga chefer, så ville den här mannen inte lyssna för fem öre.

Det var såklart en oerhört märklig upplevelse. Representanter från Moderatmännen stod med ett troll som tidigare talat om systematiska, pedofila blodsriter bland judar i Sverige. Äldre män som var besvikna på femton år gamla vårdnadstvister. Troll, som likt Pär Ström bara kan tala i raljerande och hånfull tonart. Pelle Billing å andra sidan, lyssnade och utvecklade. Pär Ströms bitterhet kanske kan förklaras av att hen inte blev inbjuden till middag för att fortsätta samtalen, vilket Pelle Billing lovade Maria Sveland att göra nästa gång hen är i Stockholm.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla deltagare som gjorde pubträffen så lyckad!