1992 – 1994 gavs tidningen Slå Tillbaka!, en ”frihetlig socialistisk lokaltidning”, ut i Uppsala. Där kan man läsa om den ekonomiska krisen, protester mot skolnedläggningar, nedskärningar i kollektivtrafiken och mycket annat. Teman som (tyvärr) är aktuella än idag.Totalt gavs fem nummer ut. Vi tycker tidningen är inspirerande och har därför digitaliserat alla fem nummer och gjort dem tillgängliga för eftervärlden. Mycket nöje!

Länkar:

Slå tillbaka! 1/92
Slå tillbaka! 2/92
Slå tillbaka! 1/93
Slå tillbaka! 2/93
Slå tillbaka! 1/94