Kategorier
Malmö

Allt åt alla Malmös lokala plattform

Förbundet Allt åt allas plattform11024653_10153094995907381_4440395488016108526_n
Arbetarklassen är heterogen med en gemensam nämnare – att vi saknar makten över vårt arbete, avlönat så väl som oavlönat. Vi ska som organisation delta i de frågor och konflikter som för arbetarklassen samman. Vi är motståndare till alla former av klassamarbete.
Vårt mål är ett samhälle organiserat efter principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.
Vi är en av flera revolutionära organisationer. En mångfald av taktiker, strategier liksom organisationer och nätverk är nödvändiga i kampen för klassamhällets avskaffande. Vi verkar för att skapa rörelse i klassen genom kontinuerligt och öppet arbete, bortom tillfälliga aktionsgrupper och dolda agendor.

Allt åt alla Malmös lokala plattform
Allt åt alla Malmö står för en politik som utgår från de lokala konflikter som medlemmar och sympatisörer själva är berörda av. Genom att agera långsiktigt och öppet, men med en tydlig radikal agenda, vill vi föra samman olika delar av stadens arbetande och arbetslösa befolkning i kamp mot det ekonomiska och politiska system som bygger på vår maktlöshet.

Vi arbetar för ett Malmö där invånarna har makt och kontroll över stadens resurser: hur de fördelas och förvaltas. Människor i Malmö ska ha reell makt och inflytande över sina livsvillkor. Det innebär en annan form av demokrati, verklig folkmakt. Vår metod för att åstadkomma detta är kollektiv organisering. Vi vill undersöka och förstå vår stad, för att sedan kunna agera och förändra den. Vi arbetar utomparlamentariskt, det vill säga bortom partipolitik.

Vår grupp verkar i Malmö, men vi är en del av ett större nätverk. Den förändring vi vill se i vår stad, hoppas vi även att kunna åstadkomma i större skala.

Vad vill vi?1395160_10151967704232381_1919046600_n
För en framtid värd att tro på!
Vi slåss för det goda livet åt alla. Vi vill ha en stad formad efter våra hjärtans begär. Vi vill ha möjlighet att uppnå vår fulla mänskliga potential.

Demokrati
Vi vill att vår stad ska präglas av en annan typ av demokrati: de som lever i Malmö ska ha reell makt och inflytande över sina livsvillkor. Malmöbor ska själva fatta beslut över sådant som påverkar deras liv: i bostadskvarteren, i välfärden, på arbetsplatserna och i vardagen.
Vi vill att alla som lever i Malmö, oavsett om de är medborgare på pappret, ska ha full tillgång till stadens alla resurser och kunna vara delaktiga i bestämmandet över hur staden ska se ut.

Arbete
Vi vill att våra arbetsplatser ska förvaltas och styras gemensamt. Vi vill verka för generaliserade arbetstidsförkortningar så långt det bara går. Vi vill att de som arbetar i Malmö ska göra det under goda förhållanden. För att åstadkomma detta vill vi stödja konflikter i arbetslivet, såsom strejker och liknande, för att sätta press på makthavare i politiken och på arbetsmarknaden.

Stadsdelar & bostäder
Vi vill skapa mötesplatser och föra kamper som ökar tryggheten och förändrar hur människor ser på sina områden. Det kan innebära att de boende har makt att sätta hyror och boendestandard, snarare än företag och hyresvärdar. Vi vill ha fler gröna ytor, mindre biltrafik och en stadsutveckling där miljö och rättvisa går före vinster.
Vi vill att fler resurser i staden ska vara gemensamma och tillgängliga för alla, snarare än en offentligt eller privat ägd resurs att göra vinst på. I Malmö ska bostäder vara en rättighet. Detta betyder att bostäder ska byggas efter våra behov och stå under lokal och demokratisk kontroll.

Konflikter i välfärden
Vi vill att Allt åt alla Malmö ska fungera som ett socialt fack. På samma sätt som vi organiserar oss på våra arbetsplatser för bättre villkor, organiserar vi oss i Allt åt alla Malmö lokalt kring de konflikter vi möter i vardagen – som handlar om boendeförhållanden, trygghet på gator och torg, mötesplatser, arbetslöshet och gemenskap, tillgång till vård och utbildning, osv.

I sjukvårdsfrågan i synnerhet vill vi se ett tätare samarbete mellan grupper i Skåne. Vi vill ha ett ordentligt Skåne-nätverk för att kunna börja bråka på riktigt för bättre villkor för patienter och vårdpersonal.

Kategorier
Allmänt Malmö

Intervju med arrangörer av Eurovision gatufest

Under Eurovision song contest i Malmö arrangerades en gatufest med många hundra deltagare. Under parollen ”they are one % – we are everyone” och med slagord om solidaritet med Europas kämpande arbetarklass rörde sig festen genom stadens centrala delar. AÅAs webredaktion intervjuade tre personer som deltagit i festfixandet.

AÅAs webredaktion: Ni arrangerade en gatufest under Eurovision song contest i Malmö. Vem var det som gjorde det, och varför? 

Kajsa:
Vi är en tillfällig grupp autonoma aktivister från olika organisationer i Malmö och Lund. Planeringsgruppen startades på initiativ av Allt åt alla-Malmö, men kamrater från SUF och Malmös utomparlamentariska feministiska miljö var en ovärderlig del av arbetet. Vi gjorde en Eurovision-fest när nu olika länder i Europa samlas kring schlagermusik, men vi tycker att vi har mer gemensamt än så med människorna som kollar på ESC runt om i Europa. Idag kan vi knappast prata om sammanhållning och enande i Europa, utan att samtidigt prata om den konflikt och de kamper som utspelar sig och om VILKA det egentligen är som håller ihop.

Vi vill enas med varandra som Malmöbor och med människorna runt om i Europa som kämpar mot den krispolitik som idag förs. Vi vill skapa enighet mot nedskärningar, privatiseringar, sänkta löner och det pågående kriget mot arbetarklassens områden och livsvillkor. Istället för en abstrakt europeisk ”enighet” vill vi lyfta fram de konkreta angreppen på arbetarklassen i de länder där den ekonomiska krisen slagit hårdast. Vi ville visa på att överklassen håller ihop, med regeringar och kapitalister som gör allt de kan för att rädda dagens orättvisa ekonomiska systemet, eftersom det gynnar denna lilla maktelit. Det visar också att i deras system kommer det alltid vara vi som får betala, det kommer alltid vara vi som offras för marknadens och budgetens och vinstens skull. Därför ville vi visa vår solidaritet med de många kamper som pågår i Europa och i Sverige på vårt eget schlagervis.

Juan: Vi ville också göra gatufesten till ett Malmöbidrag till Eurovisionspektaklet. Festen var vår kommentar till Eurovision-firandet den senaste veckan, och vi ville visa upp vårt Malmö. Vi ville lyfta fram en stad där allting inte är lugnt och bra bara för att det är Eurovision, där vi också är i konflikt och där vi sitter i samma båt som som våra bröder och systrar i Grekland, Spanien, Irland, USA, Nordafrika osv. Krisen tar sig olika former i Europa, men den påverkar oss direkt även här hemma eftersom vi alla är en del av samma orättvisa kapitalistiska samhälle, ett samhälle vars grund är utsugning.

AÅAs webredaktion: Vad är det då som pågår Europa och världen nu med krisen? Och vad händer med motståndet mot nedskärningarna?

Martin:
Kampen mot EU:s nedskärnings-trojka (Centralbanken,Valutafonden och EU-kommissionen) förs på många olika sätt. Där krisen har slagit till är kampen som intensivast och där ser vi en hård kamp mellan de rika och alla andra. Ofta dikteras politiken av banker och överstatliga organ, vilket gör att inte ens det lilla inflytande över sina intressen som folket har i parlamentariska val blir meningsfulla. EU tillsatte i princip en egen regering av ekonomiska specialister i Grekland när folket ”röstade fel” och vägrade stödja nedskärningspartierna.
Vi har varit i kontakt med kamrater i Grekland som just nu kämpar hårt mot företaget Metropolis, som sponsrar det grekiska Eurovision-uppträdandet och som vägrar betala ut innestående löner. I lördags hjälpte vi dom att protestera utan för Eurovision i Hyllie. Vi som revolutionärer har en viktig uppgift inför den anstormande krisen. Vi måste förbereda oss på att ta fajten när bödlarna kommer hit. Den typ av kamper ser vi ske redan idag. Den skånska sjukvården är under hårt angrepp och vi ser en tydlig koppling mellan nedskärningarna i Sverige och de som sker i Europa.

Juan: Vi i Allt åt alla har varit djupt inblandade i flera av de nedskärningskamper som pågår sedan nedskärningarna började komma smygande runt 2009. Men vi måste också lyfta kampen från det enskilda. Vi är som starkast på våra arbetsplatser och i våra bostadsområden. Det är ställen där vår makt som arbetarklass är svårast att besegra när vi kommer igång och kämpar. När vi vägrar jobba som de vill eller tar makten över hur våra områden fungerar blir kapitalisterna skiträdda. Men vi måste också besegra kapitalisterna på en större skala. Krisen är ett globalt fenomen där olika arbetsplatser, områden och länder spelas ut mot varandra. Ett möte som ändrar ett kommatecken i en avtalstext i Bryssel, Frankfurt eller London får verkliga konsekvenser för oss på golvet och gatan. Därför måste vi angripa och sabotera nedskärningsprocessen även på deras hemmaplan. Vi har tidigare arrangerat resor till protesterna mot krispolitiken, till exempel Blockupy i Frankfurt 2012 som fixade resor till tillsammans med våra vänner i Avanti och Interventionische Linke. Många av oss har ju skolats politiskt kring toppmötesprotesterna som skett under 90- och 00-talet. När Europa kom till Malmö ville vi försöka binda samman de antikapitalistiska vardagskamper som vi och så många andra för med en större kritik av kapitalismen och bidra till att mobilisera till protesterna mot de möten som nedskärningsslakten av Europas välfärd styrs ifrån. Vi måste börja i vardagen, men våga angripa hela systemet när vi har möjligheten.

AÅAs webredaktion: Vilka kamper pågår i Malmö och Sverige?

Juan: Så mycket händer just nu! Vi i Förbundet Allt åt alla har engagerat oss i kampen om vården. Vi har försökt samordna de protester som vårdarbetare själva driver, och sprida information. Till exempel har Lundagruppen gett ut ett infoblad om pågående vårdkamper i Skåne och världen, outat de privata intressens som tjänar på vårdsituationen med affischer och väggtidningar. Vi har såklart hjälp arbetarinitiativen med att sprida deras affischer, deltagit i deras manifestationer och hjälpt våra medlemmar som själva jobbar i vården. Vi var med och fixade vi en protest mot Vårdslaktsbossen Pia Kinhult när hon skulle tala på en konferens och vi gjorde en informationsvideo om Regiondirektören som fick en del spinn.

Sen har vi ju även varit inblandade i ett antal andra kamper. Vi hjälper till i kampen om Borgarparken i Lund, har varit en drivande del av Skåne mot rasism och deras med att stänga ner fascistgruppers möten i Malmö som t.ex. anti-SDL-protesten nu senast. Och så försöker vi bidra till kampen för papperslösas rätt att vistas i staden utan skrämmas av polisinsatser som till exempel Aktion mot Deportation varit drivande i. Kampen mot ”upprustning” – alltså hyreshöjningar – och ”förtätningar” är ett globalt fenomen som vi kan se i hela världen, men just nu i Sveriges miljonprogram pågår försök att pressa arbetarklassen på ännu mer pengar som möter en hel serie av motstånd från organiserad stadsdelsgrupper som Megafonen och Pantrarna eller enskilda initiativ som Rör inte Borgarparken eller Rädda Folkparken. Just nu kan vi se hur den allt mer pressade situationen och de allt färre demokratiska medel som finns att kontrollera och få tillgång till ekonomiska resurser leder till en ny våg av förortsuppror med brinnande bilar. Detta är inte enskilda opolitiska händelser utan en liten del av en större kamp som förs på många olika fronter och utifrån många olika perspektiv och behov, och något vi känner igen från såväl Malmös, och Lunds ytterområden, som Europas storstäder som Paris, Aten och London.

AÅAs webredaktion: Vilka är era Europavisioner?

Martin: Vi vill ha kommunism. Ett samhälle där ekonomin inte går före oss människor, ett samhälle där vi får möjligheten att vara hela människor och inte behöver spendera hela våra liv med att göra någon annan rik. För oss är det ganska enkelt. Vi borde ha ett Europa och värld där alla får tillgång till allt det som finns och att alla gemensamt hjälps åt att få det att fungera. Inte detta vansinnessystem som är baserat på pengar och pengars makt genom stat och företag.

Kajsa:
Vi vill ha makten att styra över våra egna liv. Makten över att arbeta och skapa det samhälle vi vill utan chefer, vinstmarginaler, pampar och aktieägare. Vi tillsammans bestämma hur samhället ser ut och styra över det demokratiskt, inte bara välja vem som ska föra vår talan från olika partier inom vissa begränsade områden. Hur den ekonomiska makten används måste göras om från grunden så att den blir demokratiskt tillgänglig för alla, så att alla kan bestämma vad som ska produceras, hur det ska göras, och hur vi får tillträde till det vi tillsammans skapat.

Juan: Vi vill bygga ett solidariska Europa från grunden. Vi vill skapa ett nytt Europa i en värld där all makt vilar hos folket, och vi har möjligheten att systematiskt förstöra grunden för de förtryckande beteende som kapitalismen skapat i oss alla.

AÅA webredaktion: Tack för att ni ville ställa upp på intervjun, och tack för att ni fixade en fet fest!

 

Kategorier
Allmänt Malmö

Utökat samarbete med Avanti

Under mer än två års tid har Allt åt alla i Malmö och Lund haft kontakt med den tyska organisationen Avanti. Avanti grundades 1989 och verkar i nio tyska städer och inom nätverket Interventionistische Linke (IL). I Hamburg har Avantis verksamhet fyra kärnområden: eurokrisen, miljöpolitik, arbete inom nätverket Rätten till staden samt antifascism.

Nätverket Rätten till Staden är en stor paraplyorganisation som organiserar vitt spridda grupper och föreningar i Hamburg. Tillsammans kämpar de för rätten till staden – mot hyreshöjningar, oseriösa hyresvärdar, marknadsintressenas dominans på bostadsmarknaden liksom i stadsrummet. Nätverket har under sina första år lett till en rad framgångar, inte minst har de skapat ett ökat tryck att bygga billiga bostäder i Hamburg-regionen.

Vi har besökt Avanti i Hamburg flera gånger och delat erfarenheter, framtidsplaner, deltagit i demonstrationer mot spekulation och hyreshöjningar, aktioner mot gentrifiering i stadsdelen Schanze, stött deras strukturer under antifascistiska blockader i Hamburg och Rostock och varit med i Frankfurt på demonstrationer mot Eurokrisen. Dessutom har vi arrangerat föredrag om våra erfarenheter i klasskampen när vi besökt våra kamrater, samt bjudit in Avanti att berätta om sina perspektiv på öppna möten i Malmö och Lund.

För oss i söder som har nära till Hamburg är det naturligt att fortsätta och utveckla kontakterna. Under juli månad besökte därför en större grupp från Avanti Malmö och Lund, för ett diskussionsmöte om stadsdelsorganisering, motstånd i krisen europa och fortsatta framtida samarbeten över nationsgränserna. Utöver en mycket trevlig helg med flera sociala aktiviteter och skapandet av nya kontakter togs några beslut om att hur vi kan utveckla vårt transnationella arbete som vi hoppas ska märkas i framtiden.