I Allt åt alla Malmö använder vi undersökningar som en viktig beståndsdel i vår verksamhet. Genom undersökningar kan vi bättre förstå vår omgivning och hur världen är beskaffad för att sedan tillsammans hitta nya sätt och möjligheter att förändra den på. Undersökningen kan både ske i möten med människor eller via enkäter på internet. Här nedan följer en undersökning som vi just nu bedriver på Möllan inom ramen för vårt stadsdelsmotstånd vi bedriver där.

För att vi som bor på Möllan ska kunna bli en kraft att räkna med i utformningen av vårat område så måste vi skapa vår egen förståelse av de förhållanden som råder. För att förändra måste vi förstå. Vi har tidigare gjort en undersökning om trygghet som resulterade i många intressanta saker, och gör nu en undersökning om boendeförhållanden. Denna undersökning riktar sig främst till hyresgäster, men alla svar är intressanta. Svara på de frågor du känner dig bekväm med – allting är anonymt. Resultatet kommer sammanställas och sedan publiceras, och användas som underlag för framtida arbete. Gå med i Facebookgruppen Möllan åt alla för att delta i detta arbete.

Klicka här för att delta i undersökningen.