Kategorier
Allmänt

Diskussion om gentrifiering hölls i Umeå

10676223_904157092939962_337310553618029977_n

Den 26 mars höll Allt åt Alla Umeå den första i en rad studieträffar med fokus på kunskapsutjämning mellan aktiva i stadens rörelser.
Temat för kvällen var ”Gentrifiering”, med starkt fokus på lokala erfarenheter och betraktelser.
Efter en kort introduktion som gav en översikt om begreppets innebörd, och de olika sätt som det används på, delades deltagarna upp i mindre grupper för att diskutera.

Eftersom vi missade att lägga upp information här på hemsidan i förväg (den gick ut genom framförallt facebook) så lägger vi nu i efterhand upp upplägget här, dels av arkiveringsskäl, dels för att andra ska kunna använda frågeställningarna och läsunderlaget.

—————–

*ENGLISH BELOW*
Detta är första delen i en varje månad återkommande serie diskussionsträffar på olika ämnen eller i sakfrågor med närhet till förbundet Allt åt Alla Umeås verksamhet. Träffarna fokuserar på kunskapsutjämnande diskussion mellan deltagarna, och kräver inga förkunskaper.

—————-
VAD ÄR GENTRIFIERING?
De senaste åren har förändringar i stadens bebyggelse – såväl i Umeå som i resten av Sverige och världen – allt oftare diskuterats med hjälp av begreppet ”gentrifiering”.

Ordet härstammar från engelskans ”gentry” (ungefär; fint folk) och syftar på en viss typ av förändring där de som bor på eller använder en plats trängs bort, och ersätts med en rikare grupp användare eller boende.

Vad kan vi lära oss av att diskutera begreppet gentrifiering? Händer det här i Umeå?

Diskussionsträffen kräver _inga förkunskaper_ och inleds med en 15 minuter kort föreläsning. Därefter diskuterar vi i lagom stora grupper med utgångspunkt i fem frågor.

—————–
FRÅGOR:

1. Hur skapas gentrifiering? Beror den på att hippa, medelklassmänniskor som gillar latte flyttar in i ett fattigt område? Orsakas den av en viss typ av kommunal stadsplanering? Sätts den igång av fastighetsägare som jagar högre vinster?

2. Kan vi se exempel på gentrifiering här i Umeå och Västerbotten? Ge konkreta exempel! (Tänk på både offentliga rum, bruks/butikslokaler och bostäder)

3. Vad är skillnaden mellan gentrifiering och andra former av stadsbyggande/renoveringar osv? Är all nybyggnation gentrifiering?

4. Hur kan en se att ett område eller en gata är på väg att gentrifieras innan det är ett fullbordat faktum?

5. Hur kan boende, butiksägare, brukare av platser, föreningar som driver lokaler osv motverka gentrifiering när de riskeras att drabbas (bli bortträngda) av den?

——————-
LÄSTIPS FÖR NYFIKNA:
Alexander Berthelsen – ”Gentrifiering bortom Capuccinon: http://tidningenbrand.se/brand/nummer-2-2012-delad-kunskap-delad-stad/gentrifiering-bortom-cappucinon/

Catharina Thörn – ”Perifer mark blir urban front”:
https://www.arkitekt.se/perifer-mark-blir-urban-front/

Catharina Thörn – ”Om gentrifiering och segregering” (VIDEO):

——————–
ENGLISH:
This is the first in a serie of monthly discussions addressing different subjects in coherence with the activities of Allt åt Alla Umeå.
The sessions will be focused on equalization of knowledge among the participants, and no previous experience is needed.

WHAT IS GENTRIFICATION?
In previous years the transformations of cities – in Umeå as well as other parts of Sweden and globally – have been discussed using the word ”gentrification”.

Gentrification is any facet of urban renewal that inevitably leads to displacement of the occupying demographic.

What could we learn from discussing gentification? Do we see it in Umeå?

No previous knowledge of the subject is needed to participate in the session, which will begin with a 15 minutes short lecture (though held in Swedish). We will thereafter discuss in smaller groups using five questions.
(Questions will soon be translated here into english)

QUESTIONS:

1. How is gentrification done? Does it happen because hip, middle class citizens who enjoy latte’s move inte a poor neighborhood? Does it happen because of certain kinds of municipal city-planning? Does is when land- and property-owners seek higher profits from rent extraction?

2. Do we see examples of gentrification in Umeå and Västerbotten? Please provide examples (think about public space, use-spaces/shops and housing)

3. What is the different between gentrification and other forms of urban renewal/renovations? Can we call all forms of urban renewal, gentrification?

4. How does one see that a street, block or housing-area is about the get gentrified before the process is done?

5. How could tenants, shopowners, users of spaces, civic organizations etc work against gentrification when they are at risk to be dispossessed?

Kategorier
Allmänt

Förbundshelg ägde rum i Göteborg

11113571_10152835781157404_8332284228894975614_n

Helgen den 10-12 april 2015 samlades i Göteborg medlemmar i Förbundet Allt åt Alla från hela landet för att diskutera strategiska fokus, aktuella frågor samt för att utbyta praktiska och organisatoriska erfarenheter.

Under helgen diskuterades bland annat lokalgruppernas långsiktiga strategier, förbundets arbete kring frågan om bemanningsföretag, hur förbundet ska kunna vara ett verktyg snarare än att bli ett självändamål och mycket annat. Presentationer skedde också från exempelvis Stockholms arbetsplatskampsgrupp samt från Umebor som varit engagerade i uppbyggnaden av ett nytt kulturhus i staden.

Kategorier
Evenemang

Intresserad av Allt åt Alla Umeå?

Är du intresserad av att veta mer om Allt åt Alla Umeå? Eller om det rikstäckande förbund vi är en del av? Kanske vill du bara komma förbi och snacka om stadsutvecklingen, villkoren på arbetsmarknaden, utarmningen av glesbygden eller konflikterna kring gruvor och sjukvård?

Sedan 2010 har vi sökande tillsammans försökt utveckla strategier för att skapa en progressiv rörelse med fokus på praktiker i vardagen. Vi har undersökt hur resurser omfördelas, i vems intresse staden utvecklas och diskuterat vilka gemensamma utgångspunkter vi kan ta avstamp från för att organisera en ny kollektivitet där människor (åter) börjar solidarisera sig med varandra.

För oss har detta konkret inneburit att vi tillsammans med andra tagit konflikter kring höjda hyror, flyttade bibliotek och rivna Apberg. Men också: utvecklandet av en stadsdelsbaserad strategi där vi tillsammans bygger upp så kallade allmänningar. 2010-2014 har vårt huvudfokus legat på Ålidhem, eftersom vi haft en koncentration av medlemmar just här. Vi hoppas emellertid, att vi tillsammans med er, ska kunna utveckla liknande projekt i andra stadsdelar de kommande åren.

Måndagen den 22 september hänger några få av våra medlemmar i vår lokal på Kulturhuset Klossen för att träffa er som under mer avslappnade och informella former är intresserad av det vi gör, eller rent av funderar på att bli medlem!

Vi är på plats 17 – 22.
Kom förbi! Tillsammans bygger vi en ljusare framtid!

Kategorier
Allmänt

Bygg en ljusare framtid med oss!

Vi anser att en ljusare framtid – ett jämlikt, klasslöst och rättvist samhälle – skapas genom praktisk rörelse i vardagen. Genom experimenterande med nya former av gemenskap och kollektivitet. Praktiska verksamheter, allmänningar, där grannar och arbetskamrater väljer att solidarisera sig med varandra. Sugen på att organisera dig med oss? Här är våra aktiviteter de kommande veckorna:

Onsdag 17 september – Möte, Allmänningsgruppen (19.00, Allt åt Alla-lokalen på Kulturhuset Klossen)
Allmänningsgruppen är en fristående arbetsgrupp inom Allt åt Alla Umeå vars uppgift är att skapa och försvara allmänningar samt sprida allmänningskapande praktiker. En allmänning är ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” i praktiken. Deltagande är frivilligt, ingen profit görs, och resultatet är öppet och tillgängligt för alla. Du kan vara med i allmänningsgruppen utan att vara med i Allt åt Alla Umeå.

Torsdag 18 september – Möte, Allt åt Alla Umeå (19.00, Allt åt Alla-lokalen på Kulturhuset Klossen)
Medlemsmöte för lokalgruppen i Umeå av Förbundet allt åt alla. För att bli formell medlem i vår lokalgrupp ska du ha deltagit i 2 aktiviteter med oss, varav minst en ska vara ett medlemsmöte innan du kan bli inröstad. Vi eftersträvar att vara en aktiv organisation med låg grad av så kallade pappersmedlemmar. Vi hänvisar just nu företrädesvis personer av manligt kön/genus till våra praktiska arbetsgrupper, då vi eftersträvar att utjämna könsfördelningen i vår lokalgrupp. Alla är dock hjärtligt välkomna att delta på medlemsmötena.

Fredag 19 september – Äppelplockarallmänning / fruktförmedling (13.00 – 16.00, samling; Dungen vid Ålidhem C)
Tillsammans samlas vi i Ålidhems gemensamma park ”Dungen” för att dra runt i närliggande villaområden och samla in frukt som inte tas tillvara på. Frukten ställer vi sedan ut under ett antal dagar vid Ålidhem C så att de som inte har fruktträd kan ta del av den oberoende av ekonomi. Följ med!

Lördag 20 september – Fikaallmänning (14.00 – 18.00, foajén på Kulturhuset Klossen)
Varje lördag, med paus under sommaren och julledigheten, håller vår allmänningsgrupp en fikaallmänning i foajén på Kulturhuset Klossen. De som kan tar med sig fika, och det fika som finns på plats är gratis för alla som kommer förbi. Fikaallmänningen är ett bra tillfälle att komma förbi och diskutera olika sakfrågor, eller ställa konkreta frågor till oss som är medlemmar i lite mer avslappnad miljö.

Onsdag 24 september – Studiecirkel: ”Naken stad” (18.00, Allt åt Alla-lokalen på Kulturhuset Klossen)
Under sommaren höll vi, tillsammans med icke-medlemmar i vår grupp, i en studiecirkel i en bok av Jane Jacobs kring frågor om stadsutveckling. Denna studiecirkel utmynnade i att deltagarna ville fortsätta diskutera tillsammans, men denna gång kring boken ”Naken stad” av Sharon Zukin. Boken går att beställa från (de stora) nätbokhandlarna, men vi har också några exemplar själva så långt de räcker. Inga förkunskaper krävs, och som vanligt försöker vi inrikta diskussionen på hur vi kan använda teorierna här i Umeå, och hur vi kan forma praktiker utifrån de erfarenheter vi tar del av.

Lördag 28 september – Fikaallmänning @ Kulturhuset Klossen, 14-18
Torsdag 2 oktober – Medlemsmöte @ Kulturhuset Klossen, 19.00

Läs gärna även denna text av en av våra medlemmar om behovet av organisering i vardagen, och en berättelse liksom praktiska tillvägagångssätt som sammanlänkar glesbygd/bruksorter med ”tillväxtorter” som Umeå: http://tmblr.co/Zp5JIy1Qx-G6K

Kategorier
Allmänt

Stöduttalande till Umeås strejkande bussförare

Detta stöduttalande skickades måndag den 24 juni 2013 till den lokala fackklubben för bussförare inom förbundet Kommunal. Bussförarna i Umeå (liksom i andra städer) gick natten mot torsdag ut i strejk för högre lön och bättre arbetsvillkor. Bland annat vill man komma åt problemen för de anställda vid byte av entreprenad. All kollektivtrafik i Umeås stadsnät står i skrivande stund stilla i och med strejken.

”Vi tycker att det är bra och viktigt att ni tar fighten för bra arbetsvillkor och en löneutveckling som följer övriga i LO-kollektivet. Vi stödjer er till 100% och hoppas ni kämpar ända fram tills dess att ni fått igenom samtliga av era krav. Arbetsköparnas prat om att ni kräver mer än andra är rent skitsnack, ni förtjänar allt ni kräver och mycket mer. När ni kämpar för era rättigheter så kämpar ni samtidigt för alla andra arbetares rättigheter. Stå på er!

// Allt åt Alla Umeå”

Kategorier
Allmänt

Allt åt Alla Umeås årskrönika 2012

Samtidigt som adventsljusstakar och julstjärnor åker fram i kvarterens fönster är det ännu en gång dags för oss i Allt åt Alla Umeå att hålla halvårsmöte – vårt lokala högsta beslutande möte. I samband med detta kommer här en sedvanlig sammanfattning av det gångna året.

Vilka är vi? 
Allt åt Alla Umeå bildades och anslöts till förbundet hösten 2010 vilket betyder att vi nu har cirka två år tillsammans bakom oss. Det första året finns sammanfattat i förra årets utåtriktade verksamhetsberättelse här. Sedan starten har vår utgångspunkt varit att syssla med politik förankrad i vår egen vardag: där vi bor, där vi jobbar eller pluggar, där vi rör oss. Vi började vår resa tillsammans genom att diskutera vad vi – medlemmarna i gruppen – har gemensamt, för att därifrån hitta en utgångspunkt för vår verksamhet. På den vägen började vi en långsiktig verksamhet på Ålidhem i Umeå, sammanlänkad med större skeden i staden, diskussioner om arbetet, studieträffar och mer därtill. Vi har enats kring en organisationssyn där vår grupp ska utgöra ett verktyg för oss att kämpa, att ta konflikter där vi befinner oss. Samtidigt vill vi skapa gemenskap med våra vänner, grannar och arbetskamrater genom positiva framåtriktade praktiker.

Strategi för motmakt
I början av hösten 2011 antog vi en fördjupad strategi med fokus på vår basverksamhet i det bostadsområde där många av gruppens medlemmar kommit att bo. Denna strategi syftar på lång sikt till att skapa en gemensam makt – en motmakt – i våra bostadsområden. Konkret har vi delat upp denna ambition i tre delar:
Vi ska bedriva kontinuerliga undersökningar av vardagen i området, så kallade bostadsundersökningar. Det handlar om att skapa en övergripande bild av vilka som bor här, vad vi har för behov och begär, vilka konflikter som finns i vardagen, vad vi har gemensamt likväl som vad som skiljer oss åt. Ett problem i dagens miljonprogramsområden som varit lätt att identifiera är faktumet att vi sällan möts och pratar med varandra: vi lever isolerade liv, men samtidigt så tätt inpå varandra i en gemensam situation. Den andra delen är det vi kallar ”allmänningar”, positiva gemenskapsformer där vi delar våra kunskaper, resurser, hjälper varandra och upprättar mötesplatser och nya sociala relationer som varken går via stat eller företag (Lästips: 1, 2). Den tredje och sista delen av vår strategi handlar om information och folkbildning; något vi i första fall arbetar med genom att sex gånger per år ge ut ett enklare kvartersblad (Årets nummer: 1, 2, 3, 4, 5). Tanken är att vi ska arbeta med dessa projekt under lång tid framöver. Vad vi i dagsläget kan säga är att vi i två av våra tre projekt hållit förväntad kontinuitet – kvartersbladet och allmänningsverksamheten. Bostadsundersökningarna är fortfarande den del av vår strategi som inte givits tillräcklig energi. Intresset för framförallt allmänningarna (gratis cykelverkstäder, gratis kvartersfik, klädbytardag) har varit överväldigande positivt och i stort fungerat enligt (och över!) våra förväntningar.

Studieverksamhet
Att förstå samhället runt omkring oss är fundamentalt för att kämpa – och vinna – i de konflikter som vi ständigt befinner oss i. Vår studieverksamhet bottnar på denna föreställning, och utgör såväl en viktig kunskapsspridning inom gruppen som till utomstående. Vi har således, precis som under 2011, fortsatt hålla kontinuerliga studiecirklar under 2012. Ett större studieprojekt påbörjades i maj i en läsning av Karl Marx ”Kapitalet” under tretton månader. (Länkar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

En kortvarig bostadskonflikt…?
Under årets tidiga månader fick medlemmar boende på Språkgränd på Ålidhem veta att deras hyra med stor sannolikhet skulle höjas med upp till 13 % i och med stambyten och renoveringar av husen. Detta ska ses i kölvattnet av de omfattande renoveringar av miljonprogrammet i hela landet som ofta föranlett chockhöjda hyror och det som vi idag kan benämna som ”renovräkningar”. Uppgiften om hyreshöjningen kom från fastighetsägarens chefsförhandlare vid flera tillfällen. Vi, och våra medlemmar, förberedde oss således på konflikt och började genom vårt kvartersblad ”Gemensamt!” liksom genom spridning av en video informera boende. Några veckor senare kallade fastighetsägaren in boende på ett möte, vid vilket man deklarerade det hela som ett ”missförstånd”, att inga större höjningar skulle ske. Ett informationsblad skickades också ut till alla boende med denna nya information. Det är svårt att veta vad som i praktiken skedde. Vi kan emellertid konstatera att liknande problem tycks kvarstå i andra delar av vårt område och vår stad där skäl för liknande organisering kan uppstå. Medlemmar i Allt åt Alla Umeå har också använt den kunskap vi tillägnade oss under konfliktens tidiga skede till att diskutera frågan på ett generellt plan.

Vägen mot en generell stadskritik
Utifrån förra årets bibliotekskonflikt (läs mer här) föddes ett behov av att på mer övergripande plan analysera den stadsomvandling som Umeå genomgår, och de processer som ligger bakom densamma. Detta innebar att vi 2012 följde upp 2011 års rapport ”Detta hus skall inte bli nån jävla galleria” med en ny rapport: ”Umeå under omdaning”. Inom gruppen har en fortlöpande diskussion förts om hur vi kan analysera staden och dess utveckling på ett större plan. Hösten 2012 började vi därför i öppna studiecirklar dels läsa de rapporter vi själva skrivit, dels läsa böcker och texter som förhoppningsvis kan ge oss en större kunskap att analysera utifrån. Vid vårens halvårsmöte antogs en ambition att fortsätta arbete med analyserande rapporter som i slutändan ska mynna i större teoretiska projekt och framförallt: aktivitet.

Övrig verksamhet
Under årets lopp har vi även hunnit delta i Enad Vänsters första majfirande, i samtal och debatter till exempel vid Bildmuseet i Umeå. Vi har arrangerat stadskampsveckan parallellt med andra städer (1, 2, 3, 4, 5, 6) med såväl praktiska som teoretiska aktiviteter. Vi har med stort intresse följt konflikten kring sjukvård och ambulans i Västerbottens inland, och sökt stödja Doroteaupprorets kamp i den mån vi haft möjlighet. En kamp som nu tycks mynna i Sveriges första landstingstäckande folkomröstning någonsin under kommande år. Vi har även arrangerat filmvisningar, deltagit i sakfrågenätverk, samverkat med andra organisationer och rest på möten, forum och till demonstrationer på andra håll i landet och världen. I oktober hade vi även äran att arrangera Förbundet allt åt allas fjärde kongress, på kulturhuset Klossen där en stor del av vår basverksamhet sker med medlemmar från hela landet.

Vi samlas nu för att diskutera kommande år, och såväl kritiskt diskutera vad vi gjort som framåtblicka mot utvecklade strategier, konflikter och kamper. Förhoppningsvis kan vi bli än fler, som kan göra än mer! Tack alla som deltagit i våra aktiviteter, kommit med bra idéer och kritik, sagt smarta saker på våra studieträffar och lagat cyklar på våra verkstäder. Gata för gata, kvarter för kvarter – tar vi staden tillbaka! God jul och gott nytt år!