Under No Border-veckan i Stockholm arrangerade Allt åt Alla Stockholm en övervakningsaktion mot SAAB Security and Defence Solutions i Järfälla. SAAB, som bl.a. tillverkar övervaknings- och vapensystem ingår i forskningsprojektet Perseus. Perseus är ett EU-projekt vars syfte är att övervaka medelhavet, eller underförstått: se till att stoppa flyktingarna som försöker ta sig in i Fort Europa den vägen. EU:s flyktingpolitik går allt mer ut på att stoppa flyktingarna innan de ens hunnit sätta foten på europeisk mark och fått chansen att söka asyl.

SAAB bidrar till en inhuman och dödlig flyktingpolitik genom att erbjuda sina ”säkerhetssystem”. Flyktingar över medelhavet väljer allt mer osäkra, längre rutter för att undkomma de italienska militärbåtarna. 1500 personer dör varje år som en direkt följd.

Samtidigt som SAAB vill övervaka andra, är det förbjudet att övervaka SAAB. Deras byggnader skyddas av skyddslagen, som gör det olagligt att dokumentera, mäta, filma eller beskriva någonting inom det inhägnade området. Alltså allt det som SAAB vill göra sina pengar på att göra med andra.

Vår aktion i Järfälla var att symboliskt utmana denna motsättning och under någon timme på eftermiddagen fotograferade, filmade, mätte och avbildade vi allt som vi enligt lagens ramar ska låta bli. En större polisstyrka fanns på plats och grep en person för att ha riktat sin engångskamera mot SAAB:s lokaler. På filmen berättar vi mer om vår aktion.