Serafens husläkarmottagning ägs sedan nyår av Capio och Nordic Capital.

Serafimerlassarettet grundadas 1752, främst för fattiga sjuka i Stockholm och fungerade som forsknings- och utbildningssjukhus. Det drevs genom stadens allmänna medel och tillskott av enkilda donationer fram till 1937, då det förstatligades. Efter att ha tagits över av landstinget 1980 fungerade det som bl a kvartersakut och barnavårdscentral.

2007 såldes den landstingsdrivna Serafen till några av mottagningens egna läkare. Priset de betalade var 694.500 kronor. Vinsten bara under det första året var 2,25 miljoner kr.

Under 2009 fick Capio 4 miljarder kr i skattepengar och ur dessa togs en vinst ut på 262 miljoner kr.

Högsta ansvariga för utförsäljningen av Serafen var sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) och dåvarande finanslandstingsrådet Chris Heister (M), numera landshövding i Stockholm.

Den 2/1 2012 såldes Serafen vidare till jättekoncernen Capio, för minst 20 miljoner kronor.

Capio ägs efter ett fientligt uppköp 2006 av riskkapitalbolaget Nordic Capital som är registrerat på skatteparadisön Jersey. Skattepengarna från Capios vårdverksamheter skickas via holdingbolag i Luxemburg till Jersey och ner i riskkapitalbolagets ägares fickor, som inte oväntat består av några av Sveriges rikaste miljardärer.

En av bolagets grundare äger nu enl. E24 tre våningar på Strandvägen, en på Värmdö, en i London som köptes för drygt 43 miljoner kr. En annan av grundarna köpte 2008 en villa på Djursholm för 24 miljoner. Det är ungefär 15-20 personer som ligger bakom hela bolaget, samtliga med hundratals miljoner var i (registrerade) förmögenheter.

Nordic Capital är det största riskkapitalbolaget i Norden, och inom topp 50 i världen.

Vad är då affärsidén?

  • Ta ett lån och köpa upp ett företag, skära ner och samla skattepengar på hög, köpa upp fler företag, med det uppköpta företaget som säkerhet.
  • Föra över varumärkesrättigheter och liknande till ägarbolaget, och ta ut höga avgifter av det uppköpta bolagen (för att dölja vinster och undvika skatt).
  • Pumpa de uppköpta bolagen på intäkter, sedan lånar riskkapitalbolaget ut pengar till de uppköpta företaget, och tar ut en hög ränta för det, en bra bit över marknadsräntan (för att dölja vinster och undvika skatt).
  • Slå ihop de uppköpta bolagen och sälja vidare.
  • Alla dessa vinster läggs på hög, räntan på det ursprungliga lånet är avdragsgill och reavinsten plockas ut i ett skatteparadis.

Det hindrade dock inte Nordic Capital att när flera av dess bolag gick i konkurs under krisen 2008, kräva statliga undsättningslån.

Företaget som i det här fallet köptes upp heter alltså Capio, och verksamheten som nu kommer att pumpas på skattepengar och resurser och drabbas av nedskärningar är Serafens husläkarmottagning. Pengarna kommer från våra, vårdtagandes inbetalda skatter och patientavgifter.

Hur kommer då vården att bli här i framtiden, så fort som Nordic Capitals fonder ska börja tillgodose sina aktieägare? När kraven på utdelningar och vinst ska implementeras inför nästa kvartal? Vågar man gå hit för en undersökning eller vård? Eller ta hit sitt barn, eller sin mamma eller pappa?

Capio, Carema, Attendo, Aleris, Humana, Förenade Care. Och så vidare. Ägs av Nordic Capital, Triton, KKR, IK, EQT, HG Capital, Procuritas, Brigdepoint. Och så vidare.

Vad ska man välja?

Här finner du en lista på icke-privata vårdcentraler.

REFERENSER/LÄNKAR:

Stockholmsrean – klicka på Serafen

Den nya välfärdsindustrin

Reinfeldt vägrar prata om Serafen-skandalen

Läkare gjorde jätteklipp på avknoppad vårdcentral

Blir rika på skattepengar utan att skatta

Mannen bakom Nordic Capital

Nu lyxrenoverar han TVÅ lägenheter på strandvägen

Robert Andreen gör allvar av flytthot

EQT och Nordic bland de största