11113571_10152835781157404_8332284228894975614_n

Helgen den 10-12 april 2015 samlades i Göteborg medlemmar i Förbundet Allt åt Alla från hela landet för att diskutera strategiska fokus, aktuella frågor samt för att utbyta praktiska och organisatoriska erfarenheter.

Under helgen diskuterades bland annat lokalgruppernas långsiktiga strategier, förbundets arbete kring frågan om bemanningsföretag, hur förbundet ska kunna vara ett verktyg snarare än att bli ett självändamål och mycket annat. Presentationer skedde också från exempelvis Stockholms arbetsplatskampsgrupp samt från Umebor som varit engagerade i uppbyggnaden av ett nytt kulturhus i staden.