Kategorier
Allmänt

Stadsblad: Stad i ljus nr 1

Detta är det första numret av vad vi hoppas blir en lång utgivning av stadsbladet Stad i ljus. I det här numret riktar vi fokus mot bostadssituationen för oss Uppsalabor – hur är det tänkt att vi ska kunna bo någonstans egentligen? Allt längre kötid till allt dyrare hyresrätter eller allt osäkrare lån till allt dyrare bostadsrätter och villor möter oss alla.

Stad i ljus är ett blad av och för Uppsalabor, utgivet av förbundet Allt åt Allas Uppsalagrupp. Vi skriver om
saker som händer i vår stad och som berör oss alla. Vad vi framför allt vill göra är att skriva om de konflikter som vi alla är en del av, vare sig vi vill eller inte. Vilka är det egentligen som tjänar på de förändringar som pågår? Vilka är det som får betala för dem? Vad finns det för alternativ? Vi tycker oss ha sett en utveckling där vi får allt mindre gemensamma resurser, allt större klassklyftor och allt mindre inflytande över våra egna liv.

Med detta och framtida nummer hoppas vi bidra till en diskussion om hur vi Uppsalabor kan ta makten över de områden vi bor i. Har du en fråga eller åsikt om det här bladet? Kontakta oss på uppsala@alltatalla.se.

Ladda ned första numret här: Stad i ljus nr 1

Kategorier
Evenemang

Föredrag: Praktiska tips om hur man räddar grönområden i städer

Lunds kommuns borgerliga allians håller just nu på att planera för exklusiva bostadsrätter i Borgareparken på Norra Fäladen. Lunds mest välanvända stadsdelspark kommer att förstöras om inget görs. Kommunen ser planerna som en del av en större förtätning som ska bygga ett nytt Lund, men framtidens städer måste byggas på rättvisa och gemenskap.

Att pressa samman de fattigaste stadsdelarna ännu mer och ödelägga dess gemensamma ytor och parker får inte bli lösningen på stadens katastrofala bostadssituation. Som en del i arbetet för att rädda Borgareparken bjuder Allt åt Alla in Nils-Erik Norby, biolog från Småland, som deltagit i framgångsrika protester vid flera liknande fall.

Allt åt alla Lund står för en lägesrapport om kampen om parken och efter Nils-Eriks föredrag pratar vi om hur vi kan gå vidare i arbetet med att försvara Borgareparken.

Föredraget äger rum söndagen 17 juni kl 16.00 på ABF-lokalen vid stationen (Bangatan 10)

Vi bjuder på kaffe och te.

Arr: Allt åt Alla Lund, i samarbete med ABF-Lund och facebookgruppen ”Rör inte Borgarparken!”

Kategorier
Material

Podcast från Eric Clark’s föreläsning under stadskampsveckan

Eric Clark, professor i kulturgeografi vid Lunds Universitet, höll en föreläsning om den ojämlika utvecklingen i svenska städer. Föreläsningen gick igenom hur nyliberalismen de senast 20-30 åren tillåtits att gå bärsärkagång genom våra gemensamma institutioner och med våra gemensamma tillgångar. Vidare diskuterades hur aspekter av våra städer som helt tillåtits stå utanför penning-relationer, så som stadens offentliga rum har gått från att vara ”allmänningar” som skapats och fritt använts av stadsinvånarna till att bli en handelsvara på en marknad.

Föreläsningen hölls på ABF Lunds lokal den 9e maj 2012 som en del av Förbundet Allt åt allas stadskampsvecka.

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/46831008″ iframe=”true” /]

Kategorier
Evenemang Malmö

Stadskampsveckan 2012 i Malmö

Detta händer i Malmö under STADSKAMPSVECKAN 2012

Lördag 5 maj: Folkets parks framtid

På Möllevångsgruppens lokaler bjuder vi in till ett samtal om Folkets parks framtid. Vilka aktörer finns det i parken? Vad kostar parken att sköta? Vad vill vi att parken ska vara?

Datum: Den 5 maj 2012, 16:30
Plats: Möllevångsgruppen, Södra Parkgatan 27a

Arr: Möllevångsgruppen

Måndag 7 maj: Älska kollektivtrafiken

Planka.nu Skåne och förbundet Allt åt Alla Malmö uppmärksammar Skånetrafikens försämringar för oss resenärer. Sedan årsskiftet är kollektivtrafiken i hela Sverige dessutom öppen för privata företag som kan köpa upp de lönsamma linjerna och göra vinst på vår rätt att röra oss i samhället. Vi lyfter ett alternativavgiftsfri kollektivtrafik- där alla betalar efter förmåga genom skatt. För att vi älskar att äga tillsammans!

Datum: Den 7 maj 2012, 16:00
Plats: Skeppsbron 1 B, Malmö

Arr: Planka.nu Skåne och Förbundet Allt åt alla Malmö

Tisdag 8 maj: Stadsvandring Möllevången

Vi gör en kort historisk genomgång av de folkförflyttningar som området har präglats av,från början av 1900 till 2012. Efteråt tar vi oss runt olika platser som speglar den sista tidens förändring i stadsdelen. Vi stannar på platser som har påverkats av invånarnas sociala engagemang under alla dessa åren. Själva upplägget av rundvandringen är tänkt som en ”vandrande samtal” där alla deltagare är välkomna med sina frågor,kommentarer och kunskaper. Kl.18.00 den 8 maj. Vandringen utgår från hörnet på Kristianstadgatan/Ängelholmsgatan med Marcelo Olivares.

Onsdag 9 maj: Aktionsdag

Valfri tid och plats i Malmö.
Vilka konflikter upplever du i din vardag i staden? När styr kapitalet över ditt liv och du blir förbannad? Var händer det? Ta ett foto på platsen och skriv ner eller spela in din berättelse så publicerar vi den på vår hemsida.

Maila: malmo@alltatalla.se

Undersök med RåFILM!
Är gentrifiering en viktig fråga för folk i malmö och runt möllan?
Hur påverkar gentrifiering folks liv och vilken del är folk själva av gentrifiering?
På vilka sätt går det att jobba med frågan?
Med mikrofon, målarbok och färgpennor undersöker filmkollektivet RåFILM
ett begrepp som på samma sätt är laddat, okänt och slitet beroende på vem man frågar.
Svaren som RåFILM samlar in under dagen kommer att bli scener i en kortfilm på temat.

Platser; Under dagen går frågan från torget till glassfabriken, genom leonard till metro, via square-side till parken…
Uppsamlingsprat med pysselbord kl 16-18 på innergården till Bergsgatan 41 (korsningen smedjegatan / bergsgatan)

Torsdag 10 maj: Hyresrätten!

Bostadsköer, andrahandsuthyrning, svartkontrakt eller trasiga plastmattor. Med största säkerhet har du egna erfarenheter av bostadssituationen i stan. Varför ser det ut som det gör? Hur kan vi få större inflytande över sina bostäder? Pål Brunnström berättar om
läget. Plats för frågor och gemensamt samtal.

Datum: Den 10 maj, 19:00
Plats: Bokkafe Amalthea, Kristianstadgatan 41

Lördag 12 maj: Tribunal 12

Den 12 maj samlas internationellt kända författare, forskare, folkrättsjurister och aktivister i Stockholm till en tribunal för att belysa flyktingars möte med Europa. Behandlas människor inhumant? Är det fråga om systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter? Vem bär ansvaret? Tribunal 12/Malmö livesänder hela tribunalen i ett tält i Folkets Park i Malmö. Kom och se livesändningen på storbildsduk och ta del av vårt Malmöprogram som bl.a. rymmer talare, DJ, en manifestation och musik! Under hela dagen och kvällen finns café, informationsbord och utställningar i tältet. Fri entré!

Arr: ABF Malmö, Aktion mot deportation, ARF (Film & kultur för mänskliga rättigheter), Asylgruppen, Banditteatern, Folkets Bio Malmö, Inkonst, Irakiska asylkommittén, Kontrakultur, Malmö Folkets Park, Mix Musik, SAMI, Teater Foratt, Teatr Weimar.

Datum: Den 12 maj 2012, 10-22:30
Plats: Folkets Park

Söndag 13 maj: Staden för asyl

Vår stad är fylld av platser där människor satt sin sista fot i frihet. Stadens myndigheter ser till att malmöbor skickas tillbaka till krig, oroshärdar och inte sällan en säker död. Platser som dessa malmöbor har flytt till Sverige för att undkomma. Aktion Mot Deportation tar dig med på en rundvandring som ger inblick i den vardagliga hotbild som kanske du, din vän, din kollega eller granne lever under. Låt oss kämpa för en stad för ALLA. Tillsammans kan vi göra våra gator tryggare.

Datum: Den 13 maj 2012, 14:00
Plats: Möllevångstorget

Kategorier
Evenemang Stockholm

No future? Sänk arbetstiden – Tillbaka till framtiden!

Tillbaka till framtiden är ett nätverk av organisationer som alla vill att framtiden inte bara ska handla om arbete. Vi strävar efter en progressiv framtid där basinkomst och arbetstidsförkortning är två självklara faktorer. Sänk arbetstiden, stärk fritidslinjen!

Samtidigt som Fredrik Reinfeldt håller i toppmötet No(rthern) Future Forum i Stockholm 8-9 februari för sina nordiska och baltiska kumpaner har vi lagt en aktionsvecka för att föra in arbetskritik och fritidslinjen i debatten.

Kampanjen Tillbaka till framtiden består av Förbundet Allt åt alla Stockholm, Brand, Prekariatet, Syndikalistiska ungdomsförbundet Stockholm, Syndikalistiska ungdomsförbundet Västerort, Tankesmedjan Konflikt, Planka.nu.

www.tillbakatillframtiden.nu
Twitter: nofutureforum
Facebook: Tillbaka till framtiden

RADIO PLANKA.FM
Sänder live på kvällarna under hela NoFuture-mötet. Streamad radio på planka.fm. Mellan 17.00-20.00. Varje kväll har sin egna värd.
Onsdag: förbundet Allt åt alla
Torsdag: Prekariatet
Fredag: Syndikalistiska ungdomsförbundet

TISDAG 7 FEBRUARI
FÖREDRAG: BORTOM ARBETSLINJEN – BORTOM ARBETET

@Teater Tribunalen, Hornsgatan 92, T-Zinkensdamm, kl 18.00

Den teknologiska utvecklingen mer än tredubblat arbetets produktivitet. Trots det har den arbetade tiden inte minskat. I flera länder ser vi istället hur den generella arbetstiden ökar, hur arbetet töms på mening och hur staten blir en allt viktigare aktör i strävan efter att ”skapa jobb”. Varför?

Inledning: Karin Bähler Lavér (Prekariatet), Edvin Frid (Centrum för marxistiska studier)
Medverkande:
Roland Paulsen, doktorand i sociologi vid Uppsala universitet och författare till Arbetssamhället – Hur arbetet överlevde teknologin.
Cecilia Höglund, Kvinnopolitiskt forum och Brand

Arr: Centrum för marxistiska samhällsstudier tillsammans med Tillbaka till framtiden

ONSDAG 8 FEBRUARI
MANIFESTATION: SÄNK ARBETSTIDEN – STÄRK FRITIDSLINJEN

@Svampen, Stureplan, kl 18.00.

Ärligt talat så äger du inte särskilt mycket av din tid. Den där kvarten du snoozar är en väckarklocka: det känns bra, men samtidigt fel. Du vill få lov att bestämma, men är också tvungen att komma i tid till arbetet. I samhällsdebatten kan det låta som att fler arbetade timmar och mer jobb är något alla vill ha. Det stämmer inte. De poltiker som samlas i Stockholm 8-9 februari för att diskutera hur du ska jobba längre har själva förmånliga pensionsvillkor. Det är vanligt folk som ska jobba mer. För hundra år sedan sänktes arbetstiden till 8 timmar per dag. Nu är det dags att sänka den igen.

Stoppa vuxenarbetet!
Människor stressar medan andra inte får någon chans att försörja sig. Rent skadliga yrken inom riskkapitalism och vapenexport bidrar till ökad sysselsättning. På tusentals kontor sitter folk av tiden och gör annat tills klockan äntligen slår fem. Arbetssamhället har stora problem. Istället för att tillsammans arbeta för gemensamma mål så säljer vi vår arbetskraft samtidigt som arbetslinjen upphöjs till religion. De flesta politiker sjunger samma visa: det är mer arbete, för fler och jobbskapande som gäller. En diskussion om vart vi ska saknas – och ett samhälle där fritid skulle maximeras istället för vinst avfärdas som utopiskt.

Arbetsresor är ångest
Sex timmars arbetsdag i all ära, men hur långt ska du behöva pendla till jobbet? I dagens trafikmaktordning ses långa resor som något positivt, och gränserna för hur långt du kan tvingas pendla flyttas hela tiden fram. Istället för att bygga tillgängliga samhällen så placeras jobb på ett ställe, bostäder i ett annat och mataffären i ett externt köpcentrum. Lokala nöjen och rekreation – som Aspuddsbadet – läggs ner till förmån för sovstäder där vi aldrig träffar varandra. Det hela slutar i en massa död tid och påtvingad ångestframkallande pendling istället för frivillig, roliga, resor. Så visst, sänk arbetstiden, men ge oss också högst 15 minuter väg till arbete, affärer och nöjen.

I ur och skur
Fritdslinjen är motsatsen till arbetslinjen. Istället för att sträva efter att människor ska jobba så länge som möjligt, eller sitta av arbetsdagar i Fas3 och arbetscenter, så vill vi leva istället. Politikerna på Northern Future Forum kommer inte att göra något åt saken så länge de inte tvingas till det.

Nu är det hög tid för Existensmaximum!

Arr: Tillbaka till framtiden

Facebook-event

TORSDAG 9 FEBRUARI
FÖREDRAG: FATTIGSVERIGE I NY TAPPNING

@Hallongrottan, Bergsundsgatan 25, T-Hornstull, kl 19.00

Susanna Alakoski stannar till i Hallongrottan på sin turné mot fattigdom och samtalar med Tankesmedjans Sara Hansson och Hallongrottans egna Lotta Vilde Wahl om varför det i dag ömmas för fattiga barn men inte fattiga vuxna. Trots vissa pittoreska skildringar har det aldrig varit charmigt och trivsamt med fattigdom, varken i det gamla fattigsverige eller nyfattigsverige. Det kommer bli en kväll fylld med ilska, bitsk humor à la Susanna & Sara, strategismidande för att vända den dåliga trenden av de ökande klyftorna mellan fattiga och rika och nedmonteringen av välfärdssverige.

Arr: Hallongrottan tillsammans med ABF

LÖRDAG 11 FEBRUARI
SEMINARIUM: NO FUTURE? – TILLBAKA TILL FRAMTIDEN

En dags rasande angrepp mot arbetslinjen!
@Fria Teatern, Högdalsplan 10, T-Högdalen, kl 13.00

Brand och Tillbaka till framtiden presenterar en heldag på Fria Teatern med diskussioner om arbetet, arbetssamhället och jobbpolitiken. Korta, eggande och intensiva anföranden, diskussionsinlägg och rasande angrepp mot arbetslinjen.

13.00
Samira Ariadad (Brand): Inledning – Framtidsfaran
Petter Nilsson (Centrum för Marxistiska Studier): Reformismens omöjlighet
Mikael Färnbo (Dagens Arena): Jobbpolitikens återkomst

14.00
Rebecka Bohlin: De osynliga på arbetsmarknaden
Prekariatet: Osäkra jobb, osäkra liv

15.00
Förorternas riksdag, Forix: Klassegregering – Förortsorganisering
Shabane Barot (förbundet Allt åt alla): Delad stad – Klassegregering

Arr: Brand och Tillbaka till Framtiden

SÖNDAG 12 FEBRUARI
FILM: FLICKORNA I DAGENHAM

@Kafe44, Tjärhovsgatan 46, T-Medborgarplatsen, Kl 15.00

Som avrundning på veckan visar SUF Stockholm filmen Flickorna i Dagenham. Efter filmen blir det diskussion och summering av veckan.

Arr: Syndikalistiska ungdomsförbundet

MÅNDAG 13 FEBRUARI
STUDIECIRKEL: FEMINISERINGEN AV ARBETET

@Konstfack, T-Telefonplan, kl 18.00

Prekariatet avslutar veckan med en öppen studiecirkel. Vi läser och diskuterar en text av Cristina Morini om exemplet Italien, kognitivt arbete och arbetets feminisering. Vi läser tillsammans, på plats. Inga förberedelser eller förkunskaper nödvändiga, men ta gärna med en egen kopia av texten. http://dl.dropbox.com/u/43877999/morini.pdf

Arr: Prekariatet.se

Kategorier
Malmö

Klasshat ovanifrån skördar offer på Malmös skuggsida

Just nu pågår en livlig debatt om den senaste tidens dödsskjutningar i Malmö. Den egentliga bakgrunden till situationen är Malmös nyliberala omvandling till en stad med allt mer omfattande ekonomiska och sociala klyftor. Trots det har diskussionen kretsat kring kortsiktiga och i stort verkningslösa utspel från såväl röda som blå politiker med krav på om ”hårdare tag”. Allt för länge har en politik som systematiskt gynnat de få på den stora massans bekostnad fortsatt i jakten på att skapa ett  nytt och ”attraktivt Malmö”. Detta trots att allt fler varningsklockor har ringt. Omvandlingen av staden mot en allt mer flexibel arbetsmarknad tänkt att tillgodose behoven hos en ”event-stad”  har blivit receptet på hur alla problem ska lösas, och har blivit den politiska elitens officiella ideologi. De makthavare som styrt Malmö mot djupare klassklyftor, fattigdom och segregering vägrar att se det uppenbara sambandet mellan stadens omvandling och den kriminalitet som frodas i det nya fattigmalmö, då insikter om deras eget ansvar skulle hota deras stadsomvandlingsprojekt.

Grundorsaken till den senaste tidens eskalerande våldsspiral är att en hel generation fått växa upp utan tro på framtiden. De vet hur deras förväntade framtid ser ut i stadens flexibiliserade låglönemarknad och att deras plats är att förbli sammanpressade i nedgångna hyresrätter med en ständigt ökande polisnärvaro som godtyckligt övervakar, trakasserar och förnedrar dem så fort de lämnar sina trångbodda hem. Inte konstigt att  de så lätt rekryteras som springpojkar och fotsoldater till stadens yrkeskriminella grupperingar. Denna ständigt växande rekryteringsbas är länken mellan gängen och det nya, kalla Malmö som uppstår i det ”attraktiva” centrums skugga.

Att det är en politik som leder till en allt mer uppdelad stad som är grundproblemet är uppenbart, men stadens politiker  söker desperat efter alla andra tänkbara förklaringsmodeller. Dessa ideologiska illusioner behövs för att slippa konfronteras med baksidan av sitt nyliberala projekt. Ett nästan parodiskt exempel på den bakoframvända fördelningspolitik som lagt grunden för ”det nya Malmö” är när man 2005 försökte ta pengar från projektet ”Välfärd för alla” och lägga på en delfinal i seglingstävlningen America’s Cup. Socialdemokraterna har också aktivt subventionerat privata näringsidkare i exempelvis Folkets park och Ribersborgs kallbadhus och låtit privata företag använda lokaler utan att betala hyror som motsvarar lokalens läge. Allt för att blidka företagen.

Vår stad har blivit konstruerad för att gynna finansbolag och vara attraktiv för företagares kortsiktiga vinstintressen. Malmös kommunala bostadsföretag, MKB har finaniserat skrytbygget Västra hamnen genom att ta pengar från bland andra Södra Innerstaden, Kroksbäck och Lindängen, med syfte att skapa vackra vyer till vykortet Malmö. Samtidigt som detta sker diskuteras Malmös nya stadsplan där vi, precis som vanligt, inte finns med. Staden planeras inte för oss som bor här, inte för oss som jobbar i Malmö, utan för entreprenörer och turister. Varumärket Malmö är det enda som är intressant för politikerna. Det är i den kontexten man ska förstå Illmar Reepalus retoriska fråga, ”När kommer oskyldiga skjutas?”. Ett uttalande som visar på det totala ointresset från våra politiker att bry sig om stadens egna invånare. Inte ens barn är oskyldiga. Vi lever i en stad där invånarna slutat vara intressanta förutom en gång i september vart fjärde år.

Den framtid som designers och musikproducenter vi alla blivit lovad  i den kreativa mötesplats Malmö utges för att vara, är uppenbarligen lögn. Barnfattigdomen i Malmö är högst i landet och ökar. Samtidigt som detta sker läggs allt mer pengar på att stimulera köpkraft hos utomstånde grupper. När staden ska förtätas är det arbetarområdena som får bli trängre. Arbetslösheten och den sociala misären växer sig kraftigare dag för dag. Trots att Malmö står vid randen till kollaps så är elitens lösningar hårdare polistag och tyngre straff.

Parallellt med detta sker några av de mest omfattande nedskärningarna i Malmös historia. 450 miljoner ska försvinna från vår vård och 500 personer ska få sparken, allt gjort utan dialog med facken. Detta klassvåld ovanifrån kommer skörda offer. Inte bland politiker eller företagare utan bland oss som bor i Malmö. När man är helt oförmögen att angripa grundproblemet hemfaller man lätt åt kosmetiska lösningar. ”Hårdare tag” är en nödvändig illusion, en helt rimlig lösning, för de som inte kan föreställa sig en meningsfull framtid för hela Malmö. I själva verket kommer hårdare tag att skapa ett ännu kallare samhällsklimat, där de sociala orsakerna till våldsvågen finns kvar men inkörsportarna till våldet står vidöppen när allt fler utsättas för godtycklig övervakning, skrämseltaktiker och förnedring av polisen och myndigheter.

Vi ser redan idag hur vår stad hamnar under belägring från polis. Vi har hamnat i korselden mellan kriminella gäng och polis, där vi förväntas ta ställning för den samhällsutveckling vi idag ser resultatet av. Vi ser samma utveckling idag som under 80-talet, när Malmö gick ner i en djup kris när den tunga industrin, inte minst Kockums, stängde ner fabrik efter fabrik. Socialdemokraternas ”lösning” var att omvandla vår stad till en plats för finanskapital, denna gången får vi inte blint lita på deras ”lösningar”.

Den enda hållbara lösningen är social och ekonomisk jämlikhet, men vi kan inte vänta på att någon ger oss det. Inga politiker kommer att fixa problemet med  en attraktiv stad omgiven av en allt mer sammanpressad och övervakad arbetarklass. Inga stadsplaner rymmer lösningar på våra verkliga problem. Inga byråkrater kommer i budgeten att prioritera våra behov framför lönsamhet. Det finns varken i deras intresse eller i deras tankevärld av lösningar. Vi kommer bara få vad vi behöver om vi själva kämpar för det, tillsammans.

För en framtid värd att tro på.